Ziek of arbeidsongeschikt

Word je ziek of raak je arbeidsongeschikt? De eerste 2 jaar betaalt je werkgever jouw loon door. Je blijft de eerste 2 jaar gewoon pensioen opbouwen. Je bouwt pensioen op over het salaris dat je krijgt als je ziek bent.

Je bent langer dan 2 jaar ziek
Dan word je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard. Ben je 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard? Dan ontvang je een WIA-uitkering van de overheid. Je blijft pensioen opbouwen als je meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. Het pensioenfonds betaalt hiervoor de premie.

Zo regel je het

  • In de eerste 2 jaar dat je ziek bent, hoef je zelf niets te regelen.
  • Word je meer of minder arbeidsongeschikt? Geef dit dan altijd door aan ons. Stuur ons een kopie van je nieuwe UWV-beschikking .
  • Ben je 35% of meer arbeidsongeschikt en ontvang je een WIA-uitkering? Dan betaalt Pensioenfonds APF mee aan je pensioenpremie. Hoeveel we meebetalen, hangt af van jouw arbeidsongeschiktheidspercentage. Die zie je in de tabel hieronder.

Hoeveel procent ben je arbeidsongeschikt? Hoeveel procent gaat de pensioenopbouw door?
80% - 100% 100%
65% - 80% 72,5%
55% - 65% 60%
45% - 55% 50%
35% - 45% 40%
0% - 35% 0%

Je krijgt misschien ook een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen
Je krijgt het arbeidsongeschiktheidspensioen als je 80 - 100% arbeidsongeschikt bent en je inkomen hoger was dan de WIA-loongrens. De WIA-loongrens is € 71.628 per jaar (2024). Over het inkomen tot de WIA-inkomensgrens krijg je een kleine aanvulling als je een WGA-uitkering hebt. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de uitkering van UWV. Het maximum salaris waarover je een uitkering van het UWV kunt krijgen, is de WIA-inkomensgrens.

  • Heb je een WGA-uitkering en ben je 80 - 100% arbeidsongeschikt?
    Dan ontvang je een arbeidsongeschiktheidspensioen ter grootte van 5% van je vaste salaris tot maximaal de WIA-loongrens voordat je arbeidsongeschikt werd. Over je vaste salaris boven de WIA-inkomensgrens krijg je een arbeidsongeschiktheidspensioen van 75%. De uitkering stopt als je AOW krijgt.
  • Heb je een IVA-uitkering? En is je inkomen hoger dan de WIA-inkomensgrens?
    Dan ontvang je een arbeidsongeschiktheidspensioen ter grootte van 80% van je vaste salaris boven de WIA-loongrens voordat je arbeidsongeschikt werd. De uitkering stopt als je AOW krijgt.