Beschikbare premieregeling (BP-regeling)

Als deelnemer van Pensioenfonds APF bouw je pensioen op over het salaris dat je per jaar verdient. Ligt jouw vaste jaarsalaris in 2021 boven € 72.684,- (AkzoNobel) of € 73.325,- (Nouryon). Dan geldt voor het inkomen daarboven tot maximaal € 112.189,- (in 2021) dat je deelneemt in de beschikbare premie regeling (BP-regeling).

De werkgever doet met deze BP-regeling een premietoezegging en draagt een premie voor jou af aan Pensioenfonds APF. Dit houdt in dat van te voren niet bekend is hoeveel pensioen de premie je uiteindelijk oplevert. Je loopt dus risico op de beleggingen, maar profiteert ook wanneer er rendement wordt behaald.

De premie wordt tot aan jouw pensioendatum belegd. Wanneer je met pensioen gaat kun je kiezen voor een stabiele uitkering of voor een variabele uitkering. Bij een stabiele uitkering wordt met de van jouw belegde premie pensioen aangekocht binnen Pensioenfonds APF. De hoogte van jouw pensioen hangt af van de beleggingsresultaten en de tarieven die wij op dat moment gebruiken. Je kunt ook kiezen voor een variabele uitkering, Pensioenfonds APF heeft niet de mogelijkheid om dit binnen het pensioenfonds zelf uit te voeren.

Je vindt alle afspraken over de BP-regeling in de brochure onderaan deze pagina.

Wij beleggen de ingelegde premie voor jouw pensioen
Wanneer je start met deelnemen in de BP-regeling wordt je premie standaard belegd in de ‘Lifecycle Neutraal 2021’. Er zijn nog 2 beleggingsportefeuilles met een ander risicoprofiel: ‘Lifecycle Offensief 2021’ en ‘Lifecycle Defensief 2021’. Op Mijn pensioen kun je zelf jouw risicoprofiel bepalen met behulp van de beleggingsbalans. Jouw premie wordt vervolgens belegd in de bijbehorende lifecyle.

Mijn pensioen

Opbouw van de 3 lifecycles
In elke lifecycle wordt een combinatie van 3 modules (Matching, Rente en Rendement) gebruikt. In alle modules wordt gestart met aandelen- en renterisico. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, worden deze risico’s afgebouwd. We hanteren in de lifecycles een verschillende balans tussen het behalen van voldoende rendement en het beperken van volatiliteit (de beweeglijkheid van het mogelijk aan te kopen pensioen) in de jaren voor de ingang van het pensioen.

Toelichting modules

  • Module Matching
    Het doel van deze portefeuille is het matchen van rente bewegingen op de kapitaalmarkt. En dat doen we met rentecontracten en liquiditeiten
  • Module Rente
    Dit zijn beleggingen in vastrentende waarden (obligaties en hypotheken). Hiermee wordt het risico afgebouwd richting pensioendatum.
  • Module Rendement
    Dit zijn vooral beleggingen in aandelen. Het doel ervan is rendement genereren voor een voldoende hoge pensioenuitkering.

In deze lifecycle wordt de premie tot je 53e volledig belegd in aandelen. Naarmate je ouder wordt, neemt het percentage beleggingen in aandelen af. We beleggen dan een groter deel in onder meer obligaties. Ook beperken we het zogeheten renterisico vanaf je 58e, zoals je kunt zien in de afbeelding.

In deze lifecycle wordt de premie tot je 58e volledig belegd in aandelen. Naarmate je ouder wordt, neemt het percentage beleggingen in aandelen af. We beleggen dan een groter deel in onder meer obligaties. Ook beperken we het zogeheten renterisico vanaf je 58e, zoals je kunt zien in de afbeelding.

In deze lifecycle wordt de premie tot je 48e volledig belegd in aandelen. Naarmate je ouder wordt, neemt het percentage beleggingen in aandelen af. We beleggen dan een groter deel in onder meer obligaties. Ook beperken we het zogeheten renterisico vanaf je 53e, zoals je kunt zien in de afbeelding.

 

Stabiele of variabele pensioenuitkering
Een half jaar voor je AOW-leeftijd vragen wij wanneer je met pensioen wilt gaan en of je jouw BP-kapitaal wilt gebruiken voor een stabiele pensioenuitkering bij Pensioenfonds APF of een variabele pensioenuitkering bij een levensverzekeraar of premiepensioeninstelling. Bekijk de video met een heldere uitleg over de beschikbare premieregeling en de keuze die je hierin kunt maken voor een stabiele of variabele uitkering.

Op dit moment zijn wij de brochures aan het updaten voor 2021. Hieronder vindt u nog de oude brochures.

Documenten BP-regeling