Beschikbare premieregeling (BP)

Als deelnemer van Pensioenfonds APF bouw je pensioen op over het salaris dat je per jaar verdient. Ligt jouw vaste jaarsalaris in 2020 boven € 71.716,- (voor AkzoNobel) of € 72.241,- (voor Nouryon)? Dan geldt voor het inkomen daarboven tot maximaal € 110.111,- (in 2020) een beschikbare premieregeling (BP-regeling). Jouw werkgever betaalt voor deze regeling de premie voor jou. Deze premie wordt belegd. De minimale inleg is 60%. Als je met pensioen gaat, kopen we van jouw BP-kapitaal een vast ouderdoms- en partnerpensioen voor je aan. Maar je kunt ook kiezen voor een variabele uitkering (doorbeleggen) bij een externe verzekeraar.

De werkgever doet met deze BP-regeling een premietoezegging. Dit houdt in dat van te voren niet bekend is hoeveel pensioen de premie jou uiteindelijk oplevert. Je loopt dus risico op de beleggingen, maar profiteert ook wanneer er rendement wordt behaald. De hoogte van jouw pensioen hangt af van de beleggingsresultaten en de tarieven die ons pensioenfonds gebruikt op het moment dat van jouw belegde premie pensioen wordt aangekocht.

Hoe bepaalt de werkgever of je meedoet aan de BP-regeling?
Op het moment dat je in dienst komt en daarna ieder jaar, bepaalt de werkgever op basis van jouw vaste jaarsalaris of je per 1 januari in aanmerking komt voor deelname aan de BP-regeling. Dat is het geval als jouw bruto vaste jaarsalaris op voltijdbasis op 1 oktober van het jaar daarvoor meer bedraagt dan € 71.716,- (voor AkzoNobel) of € 72.241,- (voor Nouryon) (in 2020). Werk je in deeltijd? Dan wordt de salarisgrens voor de BP-regeling naar evenredigheid van het deeltijdpercentage vastgesteld.

Lees meer in de brochures over de Beschikbare premieregeling.

Brochures