Beschikbare premieregeling (BP-regeling)

Als deelnemer van Pensioenfonds APF bouw je pensioen op over het salaris dat je per jaar verdient. Ligt jouw vaste jaarsalaris in 2020 boven € 71.716,- (voor AkzoNobel) of € 72.241,- (voor Nouryon). Dan geldt voor het inkomen daarboven tot maximaal € 110.111,- in 2020 een Beschikbare premie regeling (BP-regeling).

Jouw werkgever betaalt de premie van de BP-regeling voor jou
Deze premie wordt belegd. De minimale inleg is 60%. Een half jaar voor je AOW-leeftijd vragen wij wanneer je met pensioen wilt gaan en of je jouw BP-kapitaal wilt gebruiken voor een stabiele of variabele pensioenuitkering. Bekijk de video met een heldere uitleg over de beschikbare premie regeling en de keuze die je hierin kunt maken voor een stabiele of variabele uitkering.

Lees je liever?

 

 

Kijk dan hieronder! 

 

Het bedrag dat je spaarde door te beleggen kan hoger of lager worden
Op jouw pensioendatum kopen wij pas extra pensioen van jouw gespaarde bedrag voor jou en jouw eventuele partner. De hoogte van het gespaarde bedrag en de inkooptarieven van dat moment bepalen de hoogte van jouw pensioen.

De werkgever doet met deze BP-regeling een premietoezegging
Dit houdt in dat van te voren niet bekend is hoeveel pensioen de premie jou uiteindelijk oplevert. Je loopt risico op de beleggingen, maar profiteert ook wanneer er rendement wordt behaald. De hoogte van jouw pensioen hangt af van de beleggingsresultaten en de tarieven die ons pensioenfonds gebruikt op het moment dat van jouw belegde premie pensioen wordt aangekocht.

Hoe bepaalt de werkgever of je meedoet aan de BP-regeling?
De werkgever bepaalt op basis van jouw vaste jaarsalaris of je per 1 januari in aanmerking komt voor deelname aan de BP-regeling. Dat is het geval als jouw bruto vaste jaarsalaris op voltijdbasis op 1 oktober van het jaar daarvoor meer bedraagt dan € 71.716,- (voor AkzoNobel) of € 72.241,- (voor Nouryon). Werk je in deeltijd? Dan wordt de salarisgrens voor de BP-regeling naar evenredigheid van het deeltijdpercentage vastgesteld.

Lees meer in de brochures over de BP-regeling.

Brochures