Beschikbare Premieregeling (BP-regeling)

Als deelnemer van Pensioenfonds APF bouw je pensioen op over het salaris dat je per jaar verdient. Ligt jouw vaste jaarsalaris in 2024 boven € 77.890,- (AkzoNobel) of € 79.947,- (Nouryon, Nobian en Salt). Dan geldt voor het inkomen daarboven tot maximaal € 137.800,- per jaar (2024) dat je deelneemt in de beschikbare premieregeling (BP-regeling).

De werkgever doet met deze BP-regeling een premietoezegging en draagt een premie voor jou af aan Pensioenfonds APF. Dit houdt in dat van te voren niet bekend is hoeveel pensioen de premie je uiteindelijk oplevert. Je loopt dus risico op de beleggingen, maar profiteert ook wanneer er rendement wordt behaald.

De premie wordt tot aan jouw pensioendatum belegd. Wanneer je met pensioen gaat kun je kiezen voor een extra pensioen bij Pensioenfonds APF of voor een variabel pensioen buiten APF. Bij een extra pensioen bij APF wordt met jouw kapitaal pensioen aangekocht binnen Pensioenfonds APF. De hoogte van jouw extra pensioen hangt af van de beleggingsresultaten en de maandelijkse inkooptarieven die wij op dat moment gebruiken. Deze inkooptarieven worden maandelijks vastgesteld. In de bijlage van het pensioenreglement staan de tarieven voor de maand januari. De actuele inkooptarieven vind je onderaan deze pagina. Pensioenfonds APF heeft niet de mogelijkheid om variabel pensioen binnen het pensioenfonds zelf uit te voeren. Je kunt dit onderbrengen bij een levensverzekeraar die dit product aanbiedt.

Je vindt alle afspraken over de BP-regeling in de brochure onderaan deze pagina.

Wij beleggen de ingelegde premie voor jouw pensioen
Wanneer je start met deelnemen in de BP-regeling wordt je premie standaard belegd in de ‘Lifecycle Neutraal 2021’. Er zijn nog 2 beleggingsportefeuilles met een ander risicoprofiel: ‘Lifecycle Offensief 2021’ en ‘Lifecycle Defensief 2021’. Op Mijn pensioen kun je zelf jouw risicoprofiel bepalen met behulp van de beleggingsbalans. Jouw premie wordt vervolgens belegd in de bijbehorende lifecyle.

Mijn pensioen

Opbouw van de 3 lifecycles
In elke lifecycle wordt een combinatie van 3 modules (Matching, Rente en Rendement) gebruikt. In alle modules wordt gestart met aandelen- en renterisico. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, worden deze risico’s afgebouwd. We hanteren in de lifecycles een verschillende balans tussen het behalen van voldoende rendement en het beperken van volatiliteit (de beweeglijkheid van het mogelijk aan te kopen pensioen) in de jaren voor de ingang van het pensioen.

Toelichting modules

  • Module Matching
    Het doel van deze portefeuille is het matchen van rentebewegingen op de kapitaalmarkt. En dat doen we met rentecontracten en liquiditeiten
  • Module Rente
    Dit zijn beleggingen in vastrentende waarden (obligaties en hypotheken). Hiermee wordt het risico afgebouwd richting pensioendatum.
  • Module Rendement
    Dit zijn vooral beleggingen in aandelen. Het doel ervan is rendement genereren voor een voldoende hoge pensioenuitkering.

In deze lifecycle wordt de premie tot je 53e volledig belegd in aandelen. Naarmate je ouder wordt, neemt het percentage beleggingen in aandelen af. We beleggen dan een groter deel in onder meer obligaties. Ook beperken we het zogeheten renterisico vanaf je 58e, zoals je kunt zien in de afbeelding.

In deze lifecycle wordt de premie tot je 58e volledig belegd in aandelen. Naarmate je ouder wordt, neemt het percentage beleggingen in aandelen af. We beleggen dan een groter deel in onder meer obligaties. Ook beperken we het zogeheten renterisico vanaf je 58e, zoals je kunt zien in de afbeelding.

In deze lifecycle wordt de premie tot je 48e volledig belegd in aandelen. Naarmate je ouder wordt, neemt het percentage beleggingen in aandelen af. We beleggen dan een groter deel in onder meer obligaties. Ook beperken we het zogeheten renterisico vanaf je 53e, zoals je kunt zien in de afbeelding.

 

Extra of variabele pensioenuitkering
Een half jaar voor je AOW-leeftijd vragen wij wanneer je met pensioen wilt gaan en of je jouw BP-kapitaal wilt gebruiken voor een extra pensioenuitkering bij Pensioenfonds APF of een variabele pensioenuitkering bij een levensverzekeraar of premiepensioeninstelling. Bekijk de video met een heldere uitleg over de beschikbare premieregeling en de keuze die je hierin kunt maken voor een extra of variabele uitkering.

Documenten BP-regeling

Beleggingen

Maandelijkse inkooptarieven

Veelgestelde vragen

Het pensioen dat je opbouwt in de basisregeling hangt af van je gemiddelde salaris. Daarom is onze basisregeling een zogenoemde middelloonregeling.

Je bouwt elk jaar een stukje pensioen op. Later vormen deze stukjes samen je totale pensioen van Pensioenfonds APF. Werk je bij AkzoNobel? Dan bouw je in 2023 van je salaris boven € 16.322,- een stukje pensioen van 1,641% op. Werk je bij Nouryon, Nobian of Salt? Dan bouw je in 2023 van je salaris boven € 16.322,- een stukje pensioen van 1,571% op.

In de basisregeling bouw je in 2023 over maximaal € 75.990,- pensioen op (als je bij AkzoNobel werkt). Of over maximaal € 78.380,- (als je bij Nouryon, Nobian of Salt werkt) . Is je vaste salaris hoger dan het voor jou geldende maximum bedrag? Dan doe je voor je salaris boven € 75.990,- (AkzoNobel) of € 78.380,- (Nouryon, Nobian of Salt) mee aan de BP-regeling. In die regeling bouw je pensioen op over je salaris boven het maximum bedrag van de basisregeling tot maximaal € 128.810,- (dit bedrag geldt voor 2023). Over je salaris boven € 128.810,- bouw je bij Pensioenfonds APF geen pensioen meer op.

Het pensioen dat je opbouwt in de basisregeling hangt af van je gemiddelde salaris. Daarom is onze basisregeling een zogenoemde middelloonregeling. Wij beleggen de premie voor de BP-regeling die jij van de werkgever ontvangt. Dat doen we met 3 beleggingsportefeuilles:
• Lifecycle Neutraal 2021
• Lifecycle Offensief 2021
• Lifecycle Defensief 2021

Deze beleggingsportefeuilles hebben allemaal een andere mate van risico. In elke lifecycle gebruiken we een combinatie van 3 modules (Matching, Rente en Rendement). De modules zijn de ‘bouwstenen’ van de beleggingsportefeuilles. In alle modules starten we met aandelen- en renterisico. Hoe meer je pensioendatum dichterbij komt, hoe meer we het aandelen- en renterisico afbouwen.

Met alle 3 de beleggingsportefeuilles willen we een bepaalde balans bereiken. Aan de ene kant willen we voldoende rendement behalen met onze beleggingen. Aan de andere kant willen we zo weinig mogelijk schommelingen hebben in het pensioen dat we uiteindelijk voor je aankopen. Hoe we die balans proberen te bereiken, verschilt per beleggingsportefeuille.

Elk van de 3 beleggingsportefeuilles (Lifecycle Neutraal 2021, Lifecycle Offensief 2021 en Lifecycle Defensief 2021) bevat een combinatie van de volgende 3 modules:

• Module Matching
Hiermee matchen we rentebewegingen op de kapitaalmarkt. Dit doen we met rentecontracten en liquiditeiten.
• Module Rente
Dit zijn beleggingen in vastrentende waarden (obligaties en hypotheken). Hiermee bouwen we het risico af naarmate de pensioendatum dichterbij komt.
• Module Rendement
Dit zijn vooral beleggingen in aandelen. Hiermee willen we een zo hoog mogelijk kapitaal bereiken.

Ja, vanaf februari 2021 kun je dat zelf bepalen. Dat doe je in Mijn pensioen met behulp van de Beleggingsbalans. Je geeft daar zelf aan hoeveel risico je wilt lopen met de beleggingen voor je pensioen. We beleggen je premie dan volgens de lifecycle die daarbij hoort. Je vindt meer informatie bij Downloads.

Ja, je doet verplicht mee aan de BP-regeling. Is je fulltime jaarsalaris in 2023 meer dan € 75.990,- (AkzoNobel) of € 78.380,- (Nouryon, Nobian of Salt)? Dan doe je voor je salaris boven die grens automatisch mee aan de BP-regeling. In de BP-regeling bouw je pensioen op over je salaris boven het maximum bedrag van de basisregeling tot maximaal € 128.810,- (bedrag geldt voor 2023). Voor de BP-regeling ontvang je iedere maand een premie van de werkgever. Je bent verplicht minimaal 60% hiervan bij Pensioenfonds APF in te leggen. Het is dus niet verplicht om de volledige premie in te leggen.

Voor deze BP-regeling zegt de werkgever een bepaalde premie toe. Maar het is van tevoren niet bekend hoeveel pensioen die premie je uiteindelijk oplevert. Je loopt risico op de beleggingen, maar profiteert ook van de beleggingsrendementen. Deze belangrijke factoren bepalen de hoogte van je pensioen:

1. De beleggingsrendementen, en
2. De tarieven die we hanteren wanneer we je pensioen aankopen.

Je kunt het BP-kapitaal vanaf je pensioendatum ook laten doorbeleggen. We blijven je kapitaal dan beleggen en het kan dan nog rendement opleveren. Je pensioenuitkering kan daardoor hoger worden. Maar lager kan ook, als de beleggingen tegenvallen.

Je ontvangt iedere maand van de werkgever een premie voor de BP-regeling. Je moet minimaal 60% van deze premie bij Pensioenfonds APF inleggen. De hoogte van de premie hangt af van je leeftijd. Ook hangt dit af van de salarisgrens waarboven je pensioen opbouwt in de DB-regeling (in 2023: vanaf € 75.990,- als je werkt bij AkzoNobel en vanaf € 78.380,- als je werkt bij Nouryon, Nobian of Salt). Naarmate je ouder wordt, stijgt de premie.

Je betaalt zelf de premie voor het partnerpensioen (op risicobasis).

Wil je meer weten over de BP-regeling, het beleggen van je premie of de beleggingsportefeuilles en –risico’s? Lees dan de brochure ‘Beschikbare premieregeling AkzoNobel’ of ‘Beschikbare premieregeling Nouryon, Nobian of Salt