Verhoging of verlaging van pensioenen

De pensioenen van de deelnemers die nog pensioen opbouwen, zijn per 1 januari 2020 (over 2019) niet verhoogd. Ook voor gepensioneerden en ex-werknemers heeft het pensioenfonds de pensioenen niet verhoogd.

Pensioenfonds APF probeert je pensioen elk jaar te verhogen
Onze ambitie in de basisregeling is om je pensioen mee te laten groeien met de stijging van de lonen. Maar dat mag alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. We besluiten dit elk jaar. We betalen de verhoging namelijk uit beleggingsrendementen.

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen zo
Je ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als de pensioenen omhoog gingen.

Datum verandering Verhoging van jouw pensioen Prijsstijging*
1 januari 2019 0,55% 1,71%
1 januari 2018 0,00% 1,38%
1 januari 2017 0,00% 0,32%
1 januari 2016 0,00% 0,65%
1 januari 2015 1,59% 0,98%

*De prijsstijging van 1 januari tot en met 31 december van dat jaar.

Verlaging pensioen
Je pensioen kan in bepaalde situaties worden verlaagd. De afgelopen jaren is je pensioen niet verlaagd. Door de zeer sterke daling van de rente is de kans op een mogelijke verlaging van de pensioenen op termijn toegenomen. Het bestuur doet er uiteraard alles aan om een verlaging in de komende jaren te voorkomen, maar kan dit niet uitsluiten.

Je neemt deel aan de beschikbare premieregeling
Je hebt een loon dat hoger is dan het opbouwgrensbedrag in de middelloonregeling. Over het loon boven het opbouwgrensbedrag tot maximaal € 110.111,- neem je deel aan de beschikbare premieregeling.

  • Werk je bij AkzoNobel? Dan is het opbouwgrensbedrag € 71.716,-.
  • Of werk je bij Nouryon? Dan is het opbouwgrensbedrag € 72.241,-.

Kun je met jouw pensioen in de toekomst nog evenveel kopen? Die vraag kunnen we niet beantwoorden. Hoe hoog jouw pensioen straks is, weten we nog niet. Hoeveel pensioen je krijgt, hangt namelijk vooral af van:

  • hoeveel pensioenpremie er is betaald.
  • hoeveel kapitaal er is na het beleggen van de pensioenpremies.
  • welk beleggingsrendement wordt behaald.
  • hoeveel pensioen je met dat kapitaal kunt kopen.

Als je niet meer meedoet aan de beschikbare premieregeling of als je al pensioen krijgt, probeert het pensioenfonds ieder jaar het pensioen gekocht uit het kapitaal te verhogen met de prijsindex over de periode september – september van het voorafgaande jaar. De verhoging is maximaal 4%. Je leest hierover meer bij Financiële situatie.

Financiële situatie