Verhoging of verlaging van pensioenen

Een verhoging lukt alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. We besluiten elk jaar of we jouw pensioen kunnen verhogen en met hoeveel. Het lukte de afgelopen jaren niet om de pensioenen ieder jaar te verhogen.

Pensioenfonds APF probeert jouw pensioen elk jaar te verhogen
Een verhoging lukt alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. We besluiten elk jaar of we jouw pensioen kunnen verhogen en met hoeveel. We proberen jouw pensioen mee te laten stijgen met de prijzen.

We verhoogden jouw pensioen per 1 januari 2023 met 8,73%
Een deel van deze verhoging was mogelijk door een tijdelijke wettelijke maatregel. Wij mogen de pensioenen namelijk al verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van minimaal 105%. Normaal is dat 110%. De prijzen zijn tussen september 2021 en september 2022 gestegen met 14,53%. Pensioenfonds APF heeft goed gekeken naar de effecten voor verschillende leeftijdsgroepen.

Effecten indexatie 1 januari 2023 voor verschillende leeftijdsgroepen (pdf)

We verhoogden jouw pensioen per 1 augustus 2022 door dezelfde tijdelijke wettelijke maatregel met 2,70%
Per 1 augustus 2022 hebben wij de pensioenen door aangepaste (tijdelijke) wettelijke regels over 2021 met 2,7% kunnen verhogen. Pensioenfonds APF heeft goed gekeken naar de effecten voor verschillende leeftijdsgroepen.

Effecten indexatie 1 augustus 2022 voor verschillende leeftijdsgroepen (pdf)

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen zo
Je ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als de pensioenen omhoog gingen. Het toeslagbesluit tot 1 januari 2020 is nog gebaseerd op de ambitie om jouw opgebouwde pensioen aan te passen op basis van de loonstijging.

Datum verandering Verhoging van je pensioen Prijsstijging*
1 augustus 2022 2,70%** 2,70%
1 januari 2022 0,00% 2,70%
1 januari 2021 0,00% 1,11%
1 januari 2020 0,00% 2,65%
1 januari 2019 0,55% 1,88%
1 januari 2018 0,00% 1,45%

 

*De prijsstijging in de periode van september van het jaar voorafgaande aan de datum van toeslagverlening ten opzichte van september van het jaar daaraan voorafgaand. Het toeslagbesluit tot 1 januari 2020 is nog gebaseerd op de ambitie om jouw opgebouwde pensioen aan te passen op basis van de loonstijging.
** Deze verhoging was mogelijk door de tijdelijke wettelijke maatregel. Wij mochten de pensioenen namelijk al verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van minimaal 105%. Normaal is dat 110%.

Het is niet zeker of we de komende jaren jouw pensioen kunnen verhogen. Als het in de toekomst tegenzit, moeten we jouw pensioen misschien verlagen. We doen dit alleen als het niet anders kan. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen niet verlaagd. Door de zeer sterke daling van de rente is de kans op een mogelijke verlaging van de pensioenen op termijn toegenomen. Het bestuur doet er uiteraard alles aan om een verlaging in de komende jaren te voorkomen, maar kan dit niet uitsluiten.

Je neemt deel aan de beschikbare premieregeling
Je hebt een loon dat hoger is dan het opbouwgrensbedrag in de middelloonregeling. Over het loon boven het opbouwgrensbedrag tot maximaal € 128.810,- per jaar (2023) neem je deel aan de beschikbare premieregeling.

Kun je met jouw opgebouwde kapitaal in de toekomst nog evenveel kopen? Die vraag kunnen we niet beantwoorden. Hoe hoog jouw pensioen straks is dat je kunt kopen met jouw opgebouwde kapitaal, weten we nog niet. Hoeveel pensioen je krijgt, hangt namelijk vooral af van:

  • hoeveel pensioenpremie er is betaald.
  • hoeveel kapitaal er is na het beleggen van de pensioenpremies.
  • welk beleggingsrendement wordt behaald.
  • hoeveel pensioen je met dat kapitaal kunt kopen.

Als je niet meer meedoet aan de beschikbare premieregeling of als je al pensioen krijgt, probeert het pensioenfonds ieder jaar het pensioen gekocht uit het kapitaal mee te laten stijgen met de prijzen. Je leest hierover meer bij Financiële situatie.

Financiële situatie