Privacy

Wij beschermen de privacy van mensen van wie wij persoonsgegevens hebben. Dat zijn deelnemers, mensen die deelnemer waren en gepensioneerden. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam, adres of burgerservicenummer. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens veilig zijn en dat wij ons aan de wet houden.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschermt jouw privacy
Je mag:

  • jouw persoonsgegevens inzien.
  • jouw persoonsgegevens veranderen als die niet kloppen.
  • jouw persoonsgegevens laten wissen.
  • jouw persoonsgegevens (voor een deel) niet laten verwerken.
  • jouw persoonsgegevens laten doorgeven aan een andere organisatie. Wij bewaren jouw gegevens dan niet meer.
  • bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om je zo goed mogelijk te helpen
Dit doen wij met jouw persoonsgegevens:

  • Wij regelen jouw pensioen. Want je maakte afspraken met jouw werkgever over jouw pensioen.
  • Je krijgt informatie van ons over belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld als jouw pensioenregeling verandert.
  • Wij bewaren jouw persoonsgegevens je hele leven lang en ook nog daarna. Want (ex-)partners of nabestaanden krijgen soms nog jarenlang geld vanuit jouw pensioen.

Wij hebben afspraken met Achmea Pensioenservices om jouw privacy te beschermen
Achmea Pensioenservices verwerkt persoonsgegevens namens ons. Wij gaan voorzichtig om met jouw persoonsgegevens. We hebben daarover afspraken met Achmea Pensioenservices. Bijvoorbeeld afspraken over de beveiliging van jouw persoonsgegevens. En afspraken over hoe Achmea Pensioenservices de werkzaamheden voor ons fonds moet uitvoeren. De afspraken staan in een overeenkomst.

Kijk af en toe of de privacyverklaring is veranderd
Wij kunnen de privacyverklaring namelijk aanpassen. Bijvoorbeeld als er iets verandert in de wet.

Wij gebruiken cookies op onze website
Een cookie is een bestand op je computer dat onthoudt wat je op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om onze website te laten werken en te verbeteren. Meer informatie lees je in de .

Je kunt een klacht indienen als je het niet met ons eens bent
Dat kun je bij ons doen of direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl. Je kunt ook naar de rechter gaan.

Bel of mail gerust als u vragen heeft
Wij helpen je graag. Je bereikt ons op telefoonnummer 013 462 10 83, of per e-mail.