Wat is pensioen?

In Nederland is het gebruikelijk om tot een bepaalde leeftijd te werken. Daarna gaat iemand 'met pensioen'. Ook dan is er een inkomen nodig. Van de overheid krijgt iedereen die in Nederland gewoond en/of gewerkt heeft later een AOW-pensioen (kort: AOW).

Wanneer je AOW ingaat, hangt af van je geboortedatum
De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. Op welke leeftijd je AOW krijgt, hangt af van jouw geboortedatum. Ook de hoogte van de AOW is niet voor iedereen gelijk. Elk jaar veranderen de bedragen. Kijk voor een schatting van jouw AOW-leeftijd op SVB.nl. Je vindt er ook de bedragen en meer informatie over de AOW. De meeste werknemers krijgen daarnaast via hun werkgever aanvullend pensioen. Werknemers kunnen zelf ook bedragen voor hun pensioen opzij zetten (eigen pensioenvoorzieningen).

SVB.nl

'Pensioen' kan dus uit 3 onderdelen bestaan:

  1. een basispensioen van de overheid, de AOW
  2. pensioen dat bij de werkgever is opgebouwd
  3. eigen pensioenvoorzieningen.

Deze 3 onderdelen vormen de pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel: de manier waarop we in Nederland het inkomen na pensionering geregeld hebben.

Wettelijke regelingen
Naast de AOW zijn er wettelijke regelingen voor als een werknemer (deels) niet meer kan werken of overlijdt: de WW (Werkloosheidswet), de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en de Anw (Algemene nabestaandenwet).