Pensioen 123

Welkom bij Pensioenfonds APF

Je leest in dit Pensioen 1-2-3 wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling.

Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vind je op jouw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op mijnpensioenoverzicht.nl. Maar ook bij Mijn pensioen.

Duurzaam beleggen
De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Hoe wij omgaan met duurzaam beleggen, lees je bij Beleggingsbeleid.

Mijn pensioen

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen:
Laag 1: jouw pensioenregeling in het kort.
Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen.
Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

Je leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3. Lees je ze liever op papier? Vraag dit dan bij ons aan via contact.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen.

Overlijd je? Dan krijgt je partner partnerpensioen. En je kinderen krijgen wezenpensioen. Je partner krijgt misschien ook een tijdelijk partnerpensioen.

Word je minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan blijf je toch pensioen opbouwen. Je betaalt daarvoor dan geen premie meer. Lees de afspraken in laag 2, via het plaatje. Als je volledig arbeidsongeschikt raakt, krijg je in sommige gevallen ook een arbeidsongeschiktheidspensioen van het fonds.

Wil je precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Lees je ons reglement liever op papier? Je vraagt dit makkelijk aan via contact.

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?


Je bouwt in 2022 geen pensioen op boven je salaris van € 114.866,-.

Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Of lag je inkomen onder de € 59.706,36 (de WIA-inkomensgrens in 2022) toen je arbeidsongeschikt werd? Dan is er geen arbeidsongeschiktheidspensioen bij Pensioenfonds APF voor je geregeld.

Hoe bouw je pensioen op?

Je bouwt op 3 manieren pensioen op:
A. AOW: je krijgt dit van de overheid als je in Nederland woont of werkt. Je leest meer op SVB.nl.
B. Pensioen bij ons: je bouwt dit pensioen op via jouw werkgever. Daarover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

In de basisregeling bouw je in 2022 tot je salaris van € 74.137,- (AkzoNobel) of € 77.221,- (Nouryon) pensioen op via de middelloonregeling. Je bouwt ieder jaar een stukje van je uiteindelijke pensioen op. Je totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. Je krijgt dit pensioen vanaf je pensioendatum. En zolang je leeft.

Je bouwt over je pensioengrondslag pensioen op. Dit is je pensioengevend salaris minus de franchise.

Jij en je werkgever betalen samen de kosten voor je pensioen. Je werkgever houdt jouw bijdrage in op je brutosalaris. Je ziet op je salarisstrook hoeveel geld jij betaalt voor je pensioen.

Welke keuzes heb je zelf?

Krijg je een nieuwe baan? Dan kun je het pensioen dat je eerder opbouwde meenemen naar je nieuwe pensioenfonds. Dat noemen we waardeoverdracht.

Wil je jouw pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Dat doe je met de pensioenvergelijker in laag 3, voor een vergelijking van de basispensioenregeling (de middelloonregeling) en voor de excedentpensioenregeling (de beschikbare premieregeling).

Wil je ál je keuzes zien? Bijvoorbeeld eerder met pensioen? Of eerst een hoger en daarna een lager pensioen? Klik voor álle keuzes op het plaatje.

Hoe zeker is je pensioen?

De hoogte van je uiteindelijke pensioen staat niet vast. Een pensioenfonds heeft namelijk te maken met risico’s die invloed kunnen hebben op de hoogte van je pensioen.
Bijvoorbeeld:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer betalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen betalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

In laag 2 via het plaatje lees je meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan jouw pensioen lager worden.

Pensioenfonds APF probeert jouw pensioen elk jaar te verhogen. Dat lukt alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. We proberen jouw pensioen mee te laten stijgen met de prijzen. We besluiten elk jaar of we jouw pensioen kunnen verhogen en met hoeveel. Het lukte de afgelopen jaren niet om de pensioenen ieder jaar te verhogen.

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen zo
Op 1 januari 2022 was er geen verhoging van pensioen (over 2021). Je ziet in onderstaande tabel ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als de pensioenen omhoog gingen.

Datum verandering Verhoging van jouw pensioen Prijsstijging
1 januari 2021 0,00% 1,27%*
1 januari 2020 0,00% 2,63%*
1 januari 2019 0,55% 1,71%*
1 januari 2018 0,00% 1,38%*
1 januari 2017 0,00% 0,32%*

*De prijsstijging van 1 januari tot en met 31 december van dat jaar.

Als er een tekort is
Als we een tekort hebben, moeten we misschien maatregelen nemen. De maatregelen staan dan in ons herstelplan.
Bijvoorbeeld:

  • Jouw pensioen groeit niet (volledig) mee met de prijzen.
  • Jouw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan.
  • Jouw premie gaat omhoog.

In laag 2 lees je meer over de financiële situatie, de beleidsdekkingsgraad en de mogelijke gevolgen daarvan voor jouw pensioen.

Welke kosten maken wij?

Pensioenfonds APF maakt deze kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • kosten voor de administratie
  • kosten om het pensioengeld te beheren

We zijn transparant over deze kosten en kijken kritisch naar het geld dat we uitgeven.

Wanneer moet je in actie komen?

Als je van baan verandert. Je kunt het pensioen dat je opbouwde meenemen naar je nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht.

Als je arbeidsongeschikt raakt. Of als er iets verandert in de mate van arbeidsongeschiktheid.

Als je gaat trouwen of samenwonen. Of als je een geregistreerd partnerschap aangaat.

Als je gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als je geregistreerd partnerschap stopt.

Als je verhuist naar of in het buitenland.

Als je werkloos wordt, stopt ook je pensioenopbouw. Het pensioen dat je hebt opgebouwd blijft gewoon van jou.

Als je meer of minder uren gaat werken.

Als je met onbetaald verlof gaat.

Kijk tenminste 1 keer per jaar hoeveel pensioen je hebt:

  • bij Mijn pensioen, voor uw pensioen bij ons.
  • op mijnpensioenoverzicht.nl voor jouw AOW en al het pensioen dat je opbouwde. Je ziet ook wat je netto krijgt.

Mijn pensioen

Als je een eigen keuze wilt maken voor je pensioen. Kijk bij Welke keuzes heb je zelf?.

Als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over wat je zelf moet doen. Of over de keuzes die je hebt voor je pensioen. Kijk op deze website. Of neem contact met ons op.

Meer weten over…

…je pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. Je vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.

…je totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.