Scheiden

Ga je scheiden? Of beëindig je een geregistreerd partnerschap? Dan moet je afspraken maken over je pensioen. Je ex-partner heeft volgens de wet recht op uitbetaling van de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens jullie huwelijk of partnerschap is opgebouwd. Deze verdeling heet verevening.

Jullie mogen ook samen andere afspraken maken. Deze afspraken leg je vast in een echtscheidingsconvenant. Geef dit altijd aan ons door.

Zo regel je het

 • Je kiest voor verevening
  Meld dit dan binnen 2 jaar na de scheiding bij Pensioenfonds APF. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. (Let op de juiste versie van het formulier, het heeft een beperkte geldigheidsduur.) Bij aanmelding na 2 jaar loopt verevening niet meer via jouw pensioenfonds, maar moet dit tussen partners onderling worden afgestemd.
 • Je maakt samen andere afspraken
  Geef die aan ons door. Stuur ook een kopie van de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant mee.

Jouw ex-partner krijgt van ons een overzicht met alle pensioenbedragen.

Bijzonder partnerpensioen
Na een relatiebreuk heeft jouw ex-partner ook recht op een deel van het partnerpensioen. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Je ex-partner kan afzien van bijzonder partnerpensioen. Leg deze afspraken vast, onderteken ze en stuur ons hiervan een scan via Mijn Pensioen.

Moet je je partner afmelden?

 • Woon je in het buitenland?
  Meld je partner dan zelf af in Mijn pensioen. Stuur ons ook een kopie van het document waaruit blijkt dat de relatie is beëindigd.
 • Ben je getrouwd of geregistreerd partner én woon je in Nederland?
  De gemeente waar je woont, geeft de wijziging aan ons door. Je hoeft zelf niets te doen.

Mijn pensioen