Overlijden

Als jij overlijdt, kunnen je partner en/of kinderen een uitkering van Pensioenfonds APF krijgen.

  • Jouw partner krijgt partnerpensioen. En misschien ook een Anw-vervangend tijdelijk partnerpensioen.
  • Jouw kinderen komen in aanmerking voor wezenpensioen.
  • Een ex-partner kan recht hebben op bijzonder partnerpensioen.

Je vindt alle bedragen op je jaarlijkse pensioenoverzicht in Mijn pensioen. Of kijk op mijnpensioenverzicht.nl.

Mijn pensioen

Anw-vervangend tijdelijk partnerpensioen
Overlijd je als je nog in dienst bent? Dan verhogen we het partnerpensioen voor je partner misschien met een Anw-vervangend tijdelijk partnerpensioen. In 2024 is dit maximaal € 12.281,50 bruto per jaar.

Dit pensioen keren we uit tot de AOW-leeftijd van je partner. Of, als dit eerder is, tot je partner 68 jaar is of tot de AOW-leeftijd van je partner zoals die geldt wanneer jij overlijdt. Een Anw-uitkering van de overheid trekken we af van het pensioen dat wij uitkeren.

Ben je uit dienst, maar heb je (gedeeltelijke) premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Dan krijgt je partner misschien ook een Anw-vervangend tijdelijk partnerpensioen. We bepalen na je overlijden of en hoeveel extra pensioen je partner krijgt.

Bijzonder partnerpensioen
Na een relatiebreuk heeft jouw ex-partner recht op het opgebouwde partnerpensioen. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Je ex-partner kan hiervan afzien. Leg deze afspraken vast, onderteken ze en stuur ons hiervan een kopie of scan.

Wij nemen contact op
Wij nemen bij een overlijden zelf contact op met de nabestaanden. Dit kan alleen als we weten wie dat zijn. Meld je partner daarom aan als je samenwoont.

Je vindt alle bedragen op je jaarlijkse pensioenoverzicht in Mijn pensioen. Of kijk op mijnpensioenverzicht.nl.