Veelgestelde vragen

In onderstaande lijst vind je een overzicht van de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Pensioenoverzicht: vragen en antwoorden

Je krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Als je niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling, vind je ieder jaar jouw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen, bij Mijn archief. Eens in de 5 jaar sturen wij je een overzicht van jouw pensioen bij dit pensioenfonds.

Nee. Je vindt het verevende pensioen niet terug op jouw pensioenoverzicht. Het pensioen voor je ex-partner is van jouw pensioen afgehaald, als je daarover van het pensioenfonds bericht hebt gehad. Je vindt het pensioen voor je ex-partner ook niet terug op jouw pensioenoverzicht (UPO).

Ja. Het pensioen dat je door waardeoverdracht erbij hebt gekregen, staat niet apart vermeld op jouw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in je pensioenoverzicht als je van ons een bevestiging hebt gekregen. Kreeg je nog geen bevestiging? Dan is jouw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft je waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in jouw UPO van dit jaar.

De naam van je partner is dan niet bij ons bekend. Of nog niet verwerkt in de administratie. Bij Samenwonen lees je hoe en wanneer je jouw partner bij het pensioenfonds moet aan-/afmelden. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen wij de naam van jouw partner automatisch door van de gemeente waar je woont. Woon je in het buitenland en ga je trouwen? Dan geldt dit niet en moet je je partner zelf aan-/afmelden.

Ja, dat kan, geef dit aan ons door via e-mail of Mijn pensioen, je vindt de persoonlijke gegevens onder je naam.
De pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd zijn niet gelijk. Je krijgt AOW vanaf de dag dat je de AOW-leeftijd bereikt hebt. De AOW-leeftijd hangt af van jouw geboortedatum. Op SVB.nl bereken je jouw AOW-leeftijd.

Je kunt wel kiezen om je pensioen gelijk met je AOW-uitkering te ontvangen. Dit heeft gevolgen voor je pensioenuitkering. Je kunt hiervoor een berekening maken op onze pensioenplanner bij Mijn Pensioen.
 

Mijn pensioen

Let op: de pensioenplanner rekent alleen met de pensioenen die je in de middelloonregeling hebt opgebouwd. Het kapitaal uit de Beschikbare premieregeling (BP-regeling) wordt (nog) niet meegenomen. Hiervoor kun je gerust contact opnemen met ons klantteam.

Op dit moment nog niets. We streven er naar om per 1 januari 2026 over te gaan naar de nieuwe pensioenregeling. Tot die tijd verandert er niets aan je UPO.

Er staan nogal wat wijzigingen op stapel door de nieuwe regels
Wij informeren je zo goed als mogelijk via onze pagina over de nieuwe regels.

Pensioen ontvangen

Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederland en het land waarin je gaat wonen. De Belastingdienst kan je hierover meer vertellen. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vind je hierover ook informatie: SVB.nl

De Sociale Verzekeringsbank houdt bij de uitbetaling van je AOW standaard rekening met de heffingskorting. Is je uitkering ouderdomspensioen hoger dan je AOW? Dan kun je het pensioenfonds vragen om de heffingskorting toe te passen. Geef dan bij de Sociale Verzekeringsbank door dat zij de heffingskorting niet meer toepassen.

Pensioen opbouwen

Als je langer dan 2 jaar ziek bent, en je bent meer dan 35% arbeidsongeschikt, word je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard. Je krijgt een WIA-uitkering van de overheid. Je blijft pensioen opbouwen. Het pensioenfonds betaalt mee aan jouw pensioenpremie. Lees meer bij Ziek of arbeidsongeschikt.

Omdat je ook een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Daarom is het niet nodig dat je over je hele salaris pensioen opbouwt. Het bedrag waarover je geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'.

Pensioen uit werk

We hebben een overzicht van de beschikbare informatie voor je op een rijtje gezet. Je vindt die op de pagina Pensioenakkoord.

Nee, eenmaal opgebouwd pensioen is en blijft van jou. Het kan wel aangepast worden, bijvoorbeeld door korten van pensioenaanspraken of verhogingen door toeslagen. Je kunt je pensioen laten staan bij je pensioenfonds of meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Volgens de wet heeft jouw ex-partner recht op uitbetaling van de helft van je opgebouwde ouderdomspensioen als je met elkaar getrouwd was, of bij partnerregistratie. Je kunt hier samen andere afspraken over maken bij de scheiding. Lees hierover meer bij Scheiden. Je partner heeft altijd recht op het (bijzonder) partnerpensioen. Ook als je samenwoonde. Lees meer bij Einde samenwonen.

Als je pas in dienst bent bij AkzoNobel of Nouryon, krijg je laag 1 van Pensioen 1-2-3 op papier. Dat is een overzicht van je pensioenregeling bij dit pensioenfonds. Pensioen 1-2-3 staat ook op deze website. Verder lees je op deze website over de pensioenregeling. Je krijgt ook elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht. Daarop zie je hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en welk pensioen je ongeveer kunt bereiken. Van vorige pensioenregelingen kun je je pensioenoverzicht raadplegen op mijnpensioenoverzicht.nl.

Nee, het is niet mogelijk om vrijwillig extra pensioen op te bouwen binnen de pensioenregeling van Pensioenfonds APF.

Ja, je bent verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling.

Jouw werkgever meldt je aan. Na de aanmelding ontvang je informatie over het pensioenfonds via je werkgever: laag 1 van Pensioen 123. Daar lees je wat je zelf nog kunt doen. Bijvoorbeeld je partner aanmelden met wie je ongehuwd samenwoont. Je kinderen hoef je niet aan te melden.

Pensioen van de overheid

De hoogte van het AOW-pensioen hangt af van je gezinssituatie. Het maakt verschil of je alleen woont, of met een partner. Je leest hierover meer op SVB.nl.

Je partner kan recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. Je leest hierover meer op SVB.nl.

De leeftijd waarop je voor het eerst AOW krijgt, is voor iedereen anders. Door de stijging van de levensverwachting, stijgt ook de AOW-leeftijd. Kijk voor jouw AOW-datum op SVB.nl.