Financiƫle situatie

Pensioenfonds APF is een financiële instelling. En net als alle financiële instellingen maakt Pensioenfonds APF jaarlijks een balans op. Deze wordt gepubliceerd in het jaarverslag. Maar ook gedurende het jaar is het belangrijk om te weten hoe het pensioenfonds ervoor staat. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de dekkingsgraad.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies 1 euro in kas. De dekkingsgraad drukt in een percentage uit hoe gezond het pensioenfonds is. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe gezonder.

Dekkingsgraad juni 2024


Verschillende dekkingsgraden

Pensioenfonds APF heeft verschillende dekkingsgraden:

 • De beleidsdekkingsgraad
  Dit is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.
 • De actuele dekkingsgraad
  Dit is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien.
 • De hoogte van de dekkingsgraad
  De regels voor de hoogte van de dekkingsgraad zijn wettelijk vastgelegd. Onze beleidsdekkingsgraad moet 116,2% zijn. Dan hebben we voldoende financiële buffers en kunnen we tegen een stootje als het financieel slechter gaat. De grens van 116,2% kan jaarlijks verschuiven door bijvoorbeeld veranderingen in de rente of door een andere samenstelling van de beleggingen.

  Wat gebeurt er als de beleidsdekkingsgraad te laag is?
  Wettelijk is bepaald dat de beleidsdekkingsgraad nooit langer dan 5 jaar lager dan 104,1% mag zijn. En als de beleidsdekkingsgraad onder de 116,2% komt, dan moeten we, binnen 3 maanden, een herstelplan opstellen. In dat herstelplan staat beschreven hoe we binnen maximaal 10 jaar weer een dekkingsgraad van minimaal 116,2% krijgen. Schatten we in dat het niet lukt om binnen 10 jaar de 116,2% te halen? Of is de beleidsdekkingsgraad 5 jaar lang, lager dan 104,1%? Dan moeten we maatregelen om te herstellen nemen. Een van de maatregelen kan het verlagen van de pensioenen zijn. We mogen eventuele verlagingen over maximaal 10 jaar spreiden, zodat de pensioenen niet plotseling fors lager worden.

  Herstelplan
  Pensioenfondsen moeten een herstelplan opstellen als de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van de vereiste dekkingsgraad ligt. Afgelopen jaren heeft Pensioenfonds APF tot en met 2022 jaarlijks een herstelplan opgesteld. De beleidsdekkingsgraad per eind juni 2022 was 117,4% en daarmee hoeft Pensioenfonds APF vanaf 2023 geen herstelplan meer op te stellen.

  Toeslagverlening
  Het bestuur bekijkt elk jaar of de pensioenen verhoogd kunnen worden met een toeslag. Dit hangt af van de financiële situatie van het fonds. Daarbij speelt de beleidsdekkingsgraad van het fonds een rol. Vanaf 2022 worden besluiten over toeslagen genomen met het oog op het invaren naar het nieuwe pensioenstelsel. Hiervoor is sinds 1 juli 2022 aanvullende wet- en regelgeving van toepassing. Het bestuur hanteert daarbij altijd verschillende criteria om tot een evenwichtige besluitvorming te komen. Kijk voor meer informatie bij 'Verhoging van pensioenen'.

  Verhoging van pensioenen