Missie, visie en strategie

Pensioenfonds APF is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling voor de deelnemers. We willen een zo goed mogelijk pensioen voor je regelen. Ook op de lange termijn. Vanzelfsprekend wegen we de risico’s zorgvuldig af en kijken we kritisch naar de kosten die we maken. We vinden het belangrijk dat je realistische verwachtingen hebt over de hoogte van je pensioen. Heldere en actieve communicatie staat daarbij centraal.

Hoe zien we de toekomst?
Terwijl we voor de deelnemers bezig zijn om het pensioen zo goed mogelijk te regelen, krijgen we te maken met veranderingen om ons heen. Wij kijken actief naar de ontwikkelingen in de markt. Een belangrijke ontwikkeling is dat er veel kleinere pensioenfondsen om ons heen verdwijnen.

Alhoewel wij een middelgroot fonds zijn, hebben ook wij stilgestaan bij ons bestaansrecht. We hebben daarbij gekeken naar de omvang van ons deelnemersbestand, onze relatie met de werkgever en natuurlijk naar de ontwikkelingen in wet en regelgeving die van invloed zijn op ons fonds. We hebben geconcludeerd dat de huidige vorm van ons fonds voldoende bestaansrecht biedt voor de toekomst.

Hoe gaan we dit bereiken?
Het zijn intensieve tijden voor pensioenfondsen. Ook wij hebben last van de aanhoudende lage rente en de wisselende beleggingsresultaten. Hoge rendementen zijn niet vanzelfsprekend. Daarnaast hebben we te maken met aangescherpte wet- en regelgeving, zoals de beperking van de opbouwpercentages, een stijgende pensioenleeftijd en een de invoering van een maximum salaris voor pensioenopbouw. Het gebied van een lager fiscaal toegestaan opbouwpercentage.

Allemaal zaken die druk leggen op de collectiviteit. Deze ontwikkelingen vormen voor het fonds aanleiding om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de deelnemers de gelegenheid te bieden om bij Pensioenfonds APF een toereikend pensioen op te bouwen. We hebben de ambitie om een oplossing voor de oudedagsvoorziening te bieden.

Missie, visie en strategie (pdf)