De pensioenregeling

Zolang je in dienst bent bij AkzoNobel of Nouryon, bouw je pensioen op via Pensioenfonds APF. Op hoofdlijnen ziet je pensioenregeling er als volgt uit:
  • Je pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat je bij jouw werkgever verdient. Dit noemen we een middelloonregeling.
  • Elk jaar bouw je een stukje op van je totale pensioenuitkering. Dat stukje pensioen is 1,875% van je salaris boven € 13.785,- (2019).
  • Het maximale salaris voor de middelloonregeling is in 2019 € 69.797,- (voor AkzoNobel) of € 70.137,- (voor Nouryon). Is je vaste salaris hoger dan dit bedrag? Dan neem je voor het inkomen boven deze grens tot maximaal € 107.593,- deel aan de beschikbare premieregeling. Voor het salaris daarboven is via Pensioenfonds APF niets geregeld.
  • Bij Pensioenfonds APF is de pensioenleeftijd 68 jaar. Om de koopkracht van het pensioen zoveel mogelijk te beschermen, probeert Pensioenfonds APF je opgebouwde pensioen te verhogen. Het pensioenfonds beslist elk jaar of en zo ja hoeveel de opgebouwde en ingegane pensioenen worden verhoogd. Dit is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds.
  • Als je overlijdt, krijgt jouw partner een uitkering. Dat geldt als je tijdens jouw dienstverband overlijdt, maar ook als je al met pensioen bent of niet meer in dienst bent bij AkzoNobel of Nouryon. De uitkering voor je nabestaanden kan wel lager zijn als je overlijdt nadat je met pensioen bent gegaan of wanneer je niet meer deelneemt aan deze regeling.
  • Als je overlijdt, kunnen je kinderen een wezenpensioen krijgen.
  • Als je volledig arbeidsongeschikt bent, kun je in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen.
  • Jij en je werkgever betalen samen de premie voor je pensioen.
  • Als het slecht gaat met het fonds, moet het pensioenfonds de financiële situatie zelf herstellen. De werkgever betaalt een vaste premie.

Beschikbare premieregeling (BP)
Als deelnemer van Pensioenfonds APF bouw je pensioen op over het salaris dat je per jaar verdient. Ligt jouw vaste jaarsalaris boven € 69.797,- per jaar (in 2019) bij AkzoNobel? En boven € 70.137,- bij Nouryon (in 2019)? Dan geldt voor het inkomen daarboven tot maximaal € 107.593,- (in 2019) een beschikbare premieregeling (BP-regeling). Jouw werkgever betaalt voor deze regeling de premie voor jou. Deze premie wordt belegd. De minimale inleg is 60%. Als je met pensioen gaat, kopen we van jouw BP-kapitaal een vast ouderdoms- en partnerpensioen voor je aan. Maar je kunt ook kiezen voor een variabele uitkering (doorbeleggen) bij een externe verzekeraar.

De werkgever doet met deze BP-regeling een premietoezegging. Dit houdt in dat van te voren niet bekend is hoeveel pensioen de premie jou uiteindelijk oplevert. Je loopt dus risico op de beleggingen, maar profiteert ook wanneer er rendement wordt behaald. De hoogte van jouw pensioen hangt af van de beleggingsresultaten en de tarieven die ons pensioenfonds gebruikt op het moment dat van jouw belegde premie pensioen wordt aangekocht.

Hoe bepaalt de werkgever of je meedoet aan de BP-regeling?
Op het moment dat je in dienst komt en daarna ieder jaar, bepaalt de werkgever op basis van jouw vaste jaarsalaris of je per 1 januari in aanmerking komt voor deelname aan de BP-regeling. Dat is het geval als jouw bruto vaste jaarsalaris op voltijdbasis op 1 oktober van het jaar daarvoor meer bedraagt dan € 69.797,- bij AkzoNobel (in 2019). Of € 70.137,- bij AkzoNobel (in 2019). Werk je in deeltijd? Dan wordt de salarisgrens voor de BP-regeling naar evenredigheid van het deeltijdpercentage vastgesteld.

Lees meer in de brochure Beschikbare premieregeling

Brochures