De pensioenregeling

Zolang je in dienst bent bij AkzoNobel, Nouryon, Nobian of Salt, bouw je pensioen op via Pensioenfonds APF. Op hoofdlijnen ziet je pensioenregeling er als volgt uit:

  • Je pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat je bij jouw werkgever verdient. Dit noemen we een middelloonregeling.
  • Elk jaar bouw je een stukje op van je totale pensioenuitkering. Dat stukje pensioen is in 2024: 1,875% (AkzoNobel) of 1,875% (Nouryon, Nobian en Salt) van je salaris boven € 17.545,- per jaar (2024).
  • Het maximale salaris voor de middelloonregeling is in 2024 € 77.890,- (AkzoNobel) of € 79.947,- (Nouryon, Nobian en Salt). Is je vaste salaris hoger dan dit bedrag? Dan neem je voor het inkomen boven deze grens tot maximaal € 137.800,- deel aan de beschikbare premieregeling. Voor het salaris daarboven is via Pensioenfonds APF niets geregeld.
  • Bij Pensioenfonds APF is de pensioenleeftijd 68 jaar. Om de koopkracht van het pensioen zoveel mogelijk te beschermen, probeert Pensioenfonds APF je opgebouwde pensioen te verhogen. Het pensioenfonds beslist elk jaar of en zo ja hoeveel de opgebouwde en ingegane pensioenen worden verhoogd. Dit is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds.
  • Als je overlijdt, krijgt jouw partner een uitkering. Dat geldt als je tijdens jouw dienstverband overlijdt, maar ook als je al met pensioen bent of niet meer in dienst bent bij AkzoNobel, Nouryon, Nobian of Salt. De uitkering voor je nabestaanden kan wel lager zijn als je overlijdt nadat je met pensioen bent gegaan of wanneer je niet meer deelneemt aan deze regeling.
  • Als je overlijdt, kunnen je kinderen een wezenpensioen krijgen.
  • Als je volledig arbeidsongeschikt bent, kun je in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen.
  • Jij en je werkgever betalen samen de premie voor je pensioen.
  • Als het slecht gaat met het fonds, moet het pensioenfonds de financiële situatie zelf herstellen. De werkgever betaalt een vaste premie.
  • Dit zijn de actuele kerncijfers (2024) (pdf) van je pensioenregeling.