• Wat je aan pensioen hebt opgebouwd tot en met 1 januari van het jaar van het UPO en wat je krijgt op je pensioendatum.

• Hoeveel je krijgt als je blijft werken en met pensioen gaat op je pensioendatum.

• Wat je partner of kinderen aan pensioen krijgen als je overlijdt tijdens dienstverband met je werkgever.

• Wat de economie voor gevolgen kan hebben voor jouw pensioen. Kijk daarvoor bij Vooruitblik.

• Ontvang je een pensioenuitkering? Dan zie je wat je jaarlijks bruto aan pensioen ontvangt.

• Het geeft jou een beeld van wat je later kunt verwachten. Je kunt je wensen voor later hierop aanpassen.

• Je ziet ook of je de zaken goed hebt geregeld voor je partner of kinderen.

• Hoe eerder je je pensioen goed regelt, hoe meer profijt je daar later van hebt.

• Je pensioen kan veranderen als je leven verandert. Als je bijvoorbeeld minder werkt, gaat samenwonen of gaat scheiden.

• Een overzicht van je pensioen bij Pensioenfonds APF en je AOW-pensioen zie je als je inlogt op Mijn pensioen.

• Voor een compleet overzicht kun je ook het bij andere werkgevers opgebouwde pensioen toevoegen.

• Je kunt je eigen pensioen berekenen. Dat kun je doen met de pensioenplanner op Mijn pensioen . Bereken bijvoorbeeld hoeveel pensioen je krijgt als je vroeg of laat stopt met werken. Deelnemers met een beschikbare premieregeling kunnen momenteel alleen rekenen op een pensioen in de basisregeling.

 

We laten je weten als je UPO er is via jouw e-mailadres
Heb je jouw (privé) e-mailadres al doorgeven? Dat kan ook via Mijn pensioen, via Home >> Snel regelen >> Contactgegevens wijzigen. We gebruiken je e-mailadres alleen om je te laten weten hoe het met je pensioen en pensioenregeling is.

Log in en bekijk je pensioenoverzicht

Overzicht met andere pensioenen erbij
Bij mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) vind je jouw pensioen van de overheid en je (eerdere) werkgever(s). Daar log je ook in met jouw DigiD.

Verwachtingen als het mee- of tegenzit
Op je UPO lees je hoeveel pensioen je later naar verwachting van jouw pensioenfonds krijgt. Je ziet ook hoeveel risico je loopt met je pensioen als het economisch meezit of tegenzit. Je ziet een schatting van uw pensioen in die situaties. Hierbij keken we ook naar een mogelijke stijging of daling van de prijzen. Bij Vooruitblik lees je hierover meer.

Wi je meer weten over jouw pensioenoverzicht (UPO)?
Lees de antwoorden bij de vragen over het pensioenoverzicht hieronder. Of neem contact met ons op.

Pensioenoverzicht: vragen en antwoorden

Je krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Als je niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling, vind je ieder jaar jouw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen, bij Mijn archief. Eens in de 5 jaar sturen wij je een overzicht van jouw pensioen bij dit pensioenfonds.

Nee. Je vindt het verevende pensioen niet terug op jouw pensioenoverzicht. Het pensioen voor je ex-partner is van jouw pensioen afgehaald, als je daarover van het pensioenfonds bericht hebt gehad. Je vindt het pensioen voor je ex-partner ook niet terug op jouw pensioenoverzicht (UPO).

Ja. Het pensioen dat je door waardeoverdracht erbij hebt gekregen, staat niet apart vermeld op jouw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in je pensioenoverzicht als je van ons een bevestiging hebt gekregen. Kreeg je nog geen bevestiging? Dan is jouw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft je waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in jouw UPO van dit jaar.

De naam van je partner is dan niet bij ons bekend. Of nog niet verwerkt in de administratie. Bij Samenwonen lees je hoe en wanneer je jouw partner bij het pensioenfonds moet aan-/afmelden. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen wij de naam van jouw partner automatisch door van de gemeente waar je woont. Woon je in het buitenland en ga je trouwen? Dan geldt dit niet en moet je je partner zelf aan-/afmelden.

Ja, dat kan, geef dit aan ons door via e-mail of Mijn pensioen, je vindt de persoonlijke gegevens onder je naam.
De pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd zijn niet gelijk. Je krijgt AOW vanaf de dag dat je de AOW-leeftijd bereikt hebt. De AOW-leeftijd hangt af van jouw geboortedatum. Op SVB.nl bereken je jouw AOW-leeftijd.

Je kunt wel kiezen om je pensioen gelijk met je AOW-uitkering te ontvangen. Dit heeft gevolgen voor je pensioenuitkering. Je kunt hiervoor een berekening maken op onze pensioenplanner bij Mijn Pensioen.
 

Mijn pensioen

Let op: de pensioenplanner rekent alleen met de pensioenen die je in de middelloonregeling hebt opgebouwd. Het kapitaal uit de Beschikbare premieregeling (BP-regeling) wordt (nog) niet meegenomen. Hiervoor kun je gerust contact opnemen met ons klantteam.

Op dit moment nog niets. We streven er naar om per 1 januari 2026 over te gaan naar de nieuwe pensioenregeling. Tot die tijd verandert er niets aan je UPO.

Er staan nogal wat wijzigingen op stapel door de nieuwe regels
Wij informeren je zo goed als mogelijk via onze pagina over de nieuwe regels.