VGAN - vereniging voor gepensioneerden

De VGAN behartigt de belangen van pensioengerechtigden van AkzoNobel en Nouryon. De vereniging is in 2005 opgericht. De VGAN zet zich in op het gebied van pensioenen, maar de vereniging is ook actief betrokken bij ontwikkelingen rond zorg, wonen en welzijn.

  • De VGAN heeft regelmatig overleg met het bestuur van Pensioenfonds APF.
  • 6 leden van het verantwoordingsorgaan zijn ook lid van de VGAN.
  • Het pensioenfonds verzorgt bijdragen in het VGAN Magazine.
  • Ook voert de VGAN periodiek overleg met de directie van AkzoNobel Nederland om de belangen van de gepensioneerden onder de aandacht te brengen.

Lid worden van de VGAN
Wil je betrokken blijven bij AkzoNobel Nederland en het werk van de VGAN ondersteunen? Meld je dan aan voor het VGAN-lidmaatschap, inclusief het VGAN Magazine! Op vgan.nl lees je meer over hoe de VGAN zich inzet en de belangen behartigt van de leden.

VGAN logo