Scheiden

Je bent gepensioneerd en jullie gaan scheiden of uit elkaar. Moet je iets voor je pensioenuitkering regelen?

Je had een huwelijk of geregistreerd partnerschap
Een scheiding kan gevolgen hebben voor de pensioenuitkering.

 • Was je vóór je pensioendatum al getrouwd of geregistreerd partner?
  Dan heeft je partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens het huwelijk of partnerschap hebt opgebouwd. Dit heet verevening van pensioen. Wil je het pensioen verevenen ? Neem dan binnen 2 jaar na de scheiding contact op met het pensioenfonds. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. Bij aanmelding na 2 jaar loopt verevening niet meer via jouw pensioenfonds, maar moet dit tussen partners onderling worden afgestemd.
  Je mag samen ook andere afspraken over het pensioen maken. Geef deze wel op tijd aan ons door. Gebruik hiervoor ook het 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. Lees meer over Scheiden.
 • Was je vóór je pensioendatum nog niet getrouwd of geregistreerd partner?
  Dan heeft dit geen gevolgen voor de pensioenuitkering.

Bijzonder partnerpensioen
Na een relatiebreuk heeft jouw ex-partner ook recht op het opgebouwde partnerpensioen. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Je ex-partner kan hiervan afzien. Leg deze afspraken vast, onderteken ze en stuur ons hiervan een kopie of scan.

Stuur ons een kopie of scan

Je woonde samen
De pensioenuitkering verandert niet.

 • Woonde je vóór de pensioendatum al samen? En heb je je partner bij ons aangemeld met een samenlevingscontract?
  Als je overlijdt, heeft jouw ex-partner onder voorwaarden recht op bijzonder partnerpensioen. Je kunt hier samen ook andere afspraken over hebben gemaakt. Meld je partner af bij Pensioenfonds APF via Mijn pensioen.
 • Woonde je vóór de pensioendatum nog niet samen?
  Zijn jullie na de pensioendatum gaan samenwonen en gaan jullie uit elkaar? Dan heeft je partner geen recht op (bijzonder) partnerpensioen als jij overlijdt.

Mijn pensioen

AOW-uitkering
Hebben je partner en jij allebei een AOW-uitkering? Dan kan de hoogte van deze uitkering veranderen. Lees meer over de AOW op de site van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.