Uitstel van 'bedrag ineens' bij pensionering

De mogelijkheid om bij pensionering een ‘bedrag ineens’ op te nemen, is opnieuw uitgesteld. Minister Carola Schouten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet de Tweede Kamer weten dat deze keuzemogelijkheid voorlopig opschuift naar 1 januari 2024. Dit uitstel heeft gevolgen als je in de tweede helft van 2023 met pensioen gaat.

Ga je vóór 1 januari 2024 met pensioen? Dan kan je geen ‘bedrag ineens’ opnemen
Het ‘bedrag ineens’ is de mogelijkheid om tot 10% van je pensioen in 1 keer op te nemen als je met pensioen gaat. In een eerder nieuwsbericht hebben we je hierover verteld. Het is één van de afspraken die het kabinet en de sociale partners maakten in het Pensioenakkoord. De maatregel zou eerst ingaan op 1 januari 2023, later werd dit 1 juli 2023 en nu wordt het niet eerder dan 1 januari 2024. Het wetsvoorstel moet nog door het parlement worden goedgekeurd. Om ‘bedrag ineens’ op 1 januari 2024 in te laten gaan, moet de goedkeuring voor de zomer worden gegeven. Het kan dus zijn dat de invoering nog verder wordt uitgesteld.

De invoering is vertraagd omdat de voorbereidingstijd voor pensioenfondsen en verzekeraars te kort is
Er zijn voorwaarden verbonden aan het opnemen van een bedrag ineens. Ook heeft het gevolgen voor je pensioenuitkering en kan het gevolgen hebben voor je toeslagen en belastingen. Pensioenfondsen moeten hun deelnemers hierover goed informeren en de persoonlijke portalen op de regeling aanpassen. Bij invoering per 1 juli 2023 zou de tijd daarvoor te kort zijn volgens de minister. Vandaar het uitstel.

Ga je in 2023 met pensioen? Dan kun je gebruik maken van de bestaande mogelijkheden
Onze pensioenregeling kent verschillende mogelijkheden om je pensioen aan jouw wensen aan te passen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen eerder met pensioen te gaan. Ook kun je kiezen voor een hogere uitkering in de eerste jaren na je pensionering. Informatie over alle flexibele mogelijkheden vind je op onze website. Alle informatie over de Wet toekomst pensioenen vind je op de speciale pagina hierover.