Pensioenopbouw en premie in 2023

Sinds enkele jaren is de premie in onze basis pensioenregeling niet voldoende om het gewenste (maximale) opbouwpercentage van 1,875% te kunnen toepassen. Ook in 2023 zal dat helaas niet mogelijk zijn; pensioen wordt opnieuw iets duurder. Dit komt vooral door de hogere levensverwachting en de hoge inflatie. Op totaalniveau stijgt de premie met 0,5 procentpunt van de pensioengrondslag.

Voor iedere onderneming wordt de premie berekend op basis van het eigen deelnemersbestand en daarbij wordt ook rekening gehouden met de ziekenbestanden. Daarom pakt de uitkomst van de berekening voor iedere onderneming anders uit. Wat wel voor alle ondernemingen hetzelfde is: de werkgeverspremie is 22,1% van de pensioengrondslag. De medewerkersbijdrage vult dit aan tot de totale premie. Deze variëren dus wel per onderneming.

Voor het tijdelijk partnerpensioen op risicobasis geldt een aparte premieberekening, die geheel door de medewerkers wordt betaald. Ook deze premies zijn in 2023 omhoog gegaan. Dat komt vooral omdat het verzekerd bedrag de AOW-ontwikkeling volgt en daarmee in 2023 ongeveer 12% hoger ligt dan in 2022.

Overzicht basisregeling en partnerpensioen op risicobasis
Voor 2023 zijn - na afstemming met werkgevers en de vakbonden – de volgende premies en opbouwpercentages voor de basis pensioenregeling afgesproken:

Onderdeel Akzo Nobel
Nederland
Nouryon Nobian Salt Specialties
Basisregeling (totale premiepercentages, die toegepast worden op de pensioengrondslag)
Premie 2023 (2022) 30,8% (29,8%) 30,1 (29,7%) 30,0 (30,2%) 30,9% (29,6%)
Opbouwpercentage 1,641%
ongewijzigd
1,571%
ongewijzigd
1,571%
ongewijzigd
1,571%
ongewijzigd
 Partnerpensioen op risicobasis (bruto maandpremie in €)
         
Premie 2022 13,50 17,60 14,30 16,50
Premie 2023 14,60 19,40 15,90 18,60

Beschikbare premieregeling
Het maximale salaris voor de basis pensioenregeling stijgt in 2023 naar € 75.990,- (Akzo Nobel Nederland) en € 78.380,- (Nouryon, Nobian en Salt Specialties). Daarboven geldt - tot het fiscaal maximale pensioengevend salaris - een Beschikbare premieregeling (BP-regeling). Het maximaal pensioengevend salaris voor deze regeling stijgt per 1 januari 2023 fors van € 114.866 naar € 128.810. Dit betekent mogelijk een hogere opbouw maar ook een hogere premie voor de BP-regeling.

Bij de pensioeningang worden inkooptarieven gebruikt voor de omzetting van een kapitaal uit de BP-regeling naar een pensioenaanspraak bij APF. Vanaf 2023 worden deze inkoopfactoren op maandbasis in plaats van jaarbasis vastgesteld. Zo kunnen we in deze regeling beter rekening houden met de renteontwikkelingen.

Meer weten over de pensioenopbouw?

Kijk dan in Pensioen 1-2-3