Pensioen 123

Hoe bouw je pensioen op?

Je bouwt op 3 manieren pensioen op:
A. AOW: je krijgt dit van de overheid als je in Nederland woont of werkt. Je leest meer op SVB.nl.
B. Pensioen bij ons: je bouwt dit pensioen op via jouw werkgever. Daarover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

In de basisregeling bouw je in 2024 tot je salaris van € 77.890,- (AkzoNobel) of € 79.947,- (Nouryon, Nobian en Salt) pensioen op via de middelloonregeling. Je bouwt ieder jaar een stukje van je uiteindelijke pensioen op. Je totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. Je krijgt dit pensioen vanaf je pensioendatum. En zolang je leeft.

Heb je een vast salaris dat hoger is dan het opbouwgrensbedrag (in 2024 voor AkzoNobel € 77.890,- en voor Nouryon, Nobian of Salt € 79.947,-)? Dan neem je deel aan de excedentregeling.

De excedentregeling is een beschikbare premieregeling. Er worden premies ingelegd en belegd. Dit zorgt voor beleggingsrendement. De ingelegde premies vormen samen met het beleggingsrendement jouw pensioenkapitaal (in de beschikbare premieregeling). Ga je met pensioen? Dan koop je met het pensioenkapitaal een ouderdomspensioen en een partnerpensioen.

Je bouwt in de middelloonregeling over je pensioengrondslag pensioen op. Dit is je pensioengevend salaris minus de franchise.

In de beschikbare premieregeling worden premies ingelegd over een deel van je salaris. Om te bepalen over welk salaris je premie ontvangt, trekken we van je jaarsalaris (maximaal € 137.800,- per jaar in 2024) eerst het opbouwgrensbedrag af (in 2024 voor AkzoNobel € 77.890,- en voor Nouryon, Nobian of Salt € 79.947,-). Het bedrag dat overblijft noemen we de premiegrondslag. Dat bedrag delen we door 12. Daarna bepalen we de (maand)premie met een premiestaffel. Daarover in laag 2 meer.

Jij en je werkgever betalen in de middelloonregeling samen de kosten voor je pensioen. Je werkgever houdt jouw bijdrage in op je brutosalaris. Je ziet op je salarisstrook hoeveel geld jij betaalt voor je pensioen.

Voor de beschikbare premieregeling betaalt de werkgever de premie aan jou als deelnemer. Je moet minimaal 60% van deze premie inleggen in de beschikbare premieregeling. De premie die je niet inlegt in de premieregeling (maximaal 40%) ontvang je bij je brutoloon, na inhouding van de wettelijk verschuldigde bedragen. Dit moet je via je werkgever regelen.