Wanneer moet je in actie komen?

waardeoverdracht

Als je van baan verandert

Als je van baan verandert. Je kunt het pensioen dat je opbouwde meenemen naar je nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht.

Het is lastig om te beoordelen of waardeoverdracht gunstig is voor jou. Als je kiest voor waardeoverdracht wordt het pensioen dat je eerder hebt opgebouwd omgerekend naar een pensioen in je nieuwe pensioenregeling. Omdat pensioenregelingen van elkaar verschillen kan waardeoverdracht dus gevolgen hebben voor de hoogte van je pensioen. De waarde van je pensioen blijft wel altijd hetzelfde. Een financieel adviseur kan je helpen om deze keuze te maken.

Je regelt waardeoverdracht altijd bij je nieuwe pensioenfonds. Daar dien je  een verzoek voor waardeoverdracht in. Vervolgens ontvang je een offerte. Op de offerte staat hoeveel pensioen je krijgt in de nieuwe pensioenregeling. Pas als je akkoord gaat met de offerte wordt de waardeoverdracht in gang gezet.

arbeidsingeschiktheidspensioen

Als je arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert

Als je arbeidsongeschikt raakt. Of als er iets verandert in de mate van arbeidsongeschiktheid.Als je arbeidsongeschikt raakt, kun je een arbeidsongeschiktheidspensioen krijgen bij een salaris dat hoger is dan € 66.956,94 per jaar (2023). Dit is de WIA-inkomensgrens..

Pensioenfonds APF informeert je over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Je hoeft niets aan ons door te geven. We krijgen de gegevens namelijk van UWV. Op de website UWV.nl lees je meer over de uitkering die je van UWV krijgt.

samenwonen_trouwen

Als je gaat trouwen of samenwonen. Of als je geregistreerd partner wordt

Als je gaat trouwen of samenwonen. Of als je een geregistreerd partnerschap aangaat. Dan is er een partnerpensioen geregeld voor je partner als jij overlijdt.

In geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is er automatisch partnerpensioen geregeld. Je hoeft zelf niet in actie te komen.

Maar als je ongehuwd samenwoont, heeft je partner niet automatisch recht op partnerpensioen als je overlijdt. Om je partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet je een notarieel samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet je naar ons opsturen. Meld je partner aan bij Mijn pensioen. Daar log je in met je DigiD.

Mijn pensioen

scheiden

Als je gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als je geregistreerd partnerschap stopt

Als je gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als je geregistreerd partnerschap stopt. Als je uit elkaar gaat, heeft dit ook gevolgen voor je pensioen. Wil je dat het pensioenfonds de betaling aan je ex-partner regelt? Meld je scheiding dan binnen 2 jaar bij Pensioenfonds APF.

In de wet is geregeld dat de helft van je ouderdomspensioen dat je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd naar je ex-partner gaat. Je kunt samen een andere verdeling afspreken. Als je wilt dat het pensioenfonds de verdeling regelt, moet je je scheiding binnen 2 jaar melden bij Pensioenfonds APF. Wij zorgen dan voor de verdeling zoals je deze met je ex-partner hebt afgesproken.

Het partnerpensioen dat je tot aan het einde van je relatie hebt opgebouwd is voor je ex-partner. We noemen dit bijzonder partnerpensioen. Dit geldt ook als je officieel samenwoont. Je mag ook afzien van bijzonder partnerpensioen.

Op deze website lees je hoe je jouw afspraken doorgeeft aan Pensioenfonds APF. Kijk bij  Wat moet ik doen bij… scheiden  of  Wat moet ik doen bij … einde samenwonen.

Het is belangrijk dat je je partner afmeldt als je het samenlevingscontract beëindigt. Dat doe je bij Mijn pensioen. Daar log je in met je DigiD.

Mijn pensioen

verhuizen

Als je verhuist naar of in het buitenland

Als je naar of in het buitenland verhuist moet je je nieuwe adres doorgeven aan het pensioenfonds.

Als je naar het buitenland verhuist, sta je niet meer in de gemeentelijke basisadministratie. De gemeente geeft de gegevens over je burgerlijke staat en je adres door aan Pensioenfonds APF zolang je in Nederland woont. Als je in het buitenland woont, moet je deze zaken zelf aan ons doorgeven.

Ook bouw je geen AOW op als je in het buitenland woont. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB.nl) lees je wat de gevolgen hiervan zijn.

Houd er ook rekening mee dat er in het buitenland andere belastingregels gelden. Dit kan invloed hebben op je pensioen.

werkloos

Als je werkloos wordt

Als je werkloos wordt, stopt ook je pensioenopbouw. Het pensioen dat je hebt opgebouwd blijft gewoon van jou.

Je hoeft het ons niet te laten weten als je werkloos wordt
Je werkgever geeft dit aan ons door.

Je krijgt een overzicht van jouw pensioen als je uit dienst gaat
Daarna vind je ieder jaar jouw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen. Eens in de 5 jaar krijg je van ons een overzicht van jouw pensioen bij dit pensioenfonds.

Mijn pensioen

meerminderwerken

Als je meer of minder gaat werken

Als je meer of minder gaat werken, heeft dit ook gevolgen voor je pensioen. Je hoeft niets door te geven aan het pensioenfonds. We krijgen deze gegevens namelijk via de werkgever.

Hoeveel pensioen je opbouwt is berekend op basis van je fulltime salaris. Als je niet fulltime werkt, wordt je jaarlijkse pensioenopbouw vermenigvuldigd met je parttimepercentage. Je bouwt naar verhouding dus minder pensioen op.

verlof

Als je met onbetaald verlof gaat

Als je met onbetaald verlof gaat, stopt je pensioenopbouw. Je krijgt namelijk ook geen salaris. Maar je blijft wel nog 18 maanden verzekerd voor nabestaandenpensioen. Je verlof heeft dus geen gevolgen voor de hoogte van je nabestaandenpensioen.

Je hoeft je verlof niet bij Pensioenfonds APF te melden. We krijgen deze gegevens namelijk via je werkgever door.

mijnpensioenoverzicht

Kijk minstens 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl

Kijk tenminste 1 keer per jaar hoeveel pensioen je hebt:

  • bij Mijn pensioen, voor jouw pensioen bij Pensioenfonds APF.
  • op mijnpensioenoverzicht.nl voor jouw AOW en al het pensioen dat je opbouwde. Je ziet ook wat je netto krijgt.

Mijn pensioen

keuze

Als je een eigen keuze wilt maken voor je pensioen

Je hebt verschillende keuzes bij ingang van je pensioen. Kijk bij Welke keuzes heb je zelf?

vragen

Als je vragen hebt

Als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over wat je zelf moet doen. Of over de keuzes die je hebt voor je pensioen. Kijk op deze website. Of neem contact met ons op.