Pensioen 123

Hoe zeker is je pensioen?

De hoogte van je uiteindelijke pensioen staat niet vast. Een pensioenfonds heeft namelijk te maken met risico’s die invloed kunnen hebben op de hoogte van je pensioen.
Bijvoorbeeld:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer betalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen betalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

In laag 2 via het plaatje lees je meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan jouw pensioen lager worden.

Pensioenfonds APF probeert jouw pensioen elk jaar te verhogen. Dat lukt alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Vanaf 1 januari 2020 is de toeslagambitie gewijzigd. Vanaf die datum proberen we jouw pensioen mee te laten stijgen met de prijzen in plaats van met de lonen. We besluiten elk jaar of we jouw pensioen kunnen verhogen en met hoeveel. Het lukte de afgelopen jaren niet om de pensioenen ieder jaar te verhogen.

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen zo
Op 1 januari 2020 was er geen verhoging van pensioen (over 2019). Je ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als de pensioenen omhoog gingen.

Datum verandering Verhoging van jouw pensioen Prijsstijging*
1 januari 2019 0,55% 1,71%
1 januari 2018 0,00% 1,38%
1 januari 2017 0,00% 0,32%
1 januari 2016 0,00% 0,65%
1 januari 2015 1,59% 0,98%

*De prijsstijging van 1 januari tot en met 31 december van dat jaar.

Het is niet zeker of we de komende jaren jouw pensioen kunnen verhogen. Als het in de toekomst tegenzit, moeten we jouw pensioen misschien verlagen. We doen dit alleen als het niet anders kan. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen niet verlaagd. Door de zeer sterke daling van de rente is de kans op een mogelijke verlaging van de pensioenen op termijn toegenomen. Het bestuur doet er uiteraard alles aan om een verlaging in de komende jaren te voorkomen, maar kan dit niet uitsluiten.