Pensioen 123

Hoe zeker is je pensioen?

De hoogte van je uiteindelijke pensioen staat niet vast. Een pensioenfonds heeft namelijk te maken met risico’s die invloed kunnen hebben op de hoogte van je pensioen.

Bijvoorbeeld:
•  Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer betalen.
•  Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen betalen.
•  De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

In laag 2 - via de afbeelding - lees je meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan jouw pensioen lager worden.

Geld wordt (bijna) elk jaar minder waard. Daarom proberen wij jouw pensioen waardevast te houden.

Middelloonregeling
Pensioenfonds APF probeert jouw pensioen in de Middelloonregeling elk jaar te verhogen. Dat lukt alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. We proberen jouw pensioen mee te laten stijgen met de prijzen. We besluiten elk jaar of we jouw pensioen kunnen verhogen en met hoeveel. Helaas lukte het de afgelopen jaren niet om de pensioenen ieder jaar te verhogen.

We verhoogden jouw pensioen per 1 januari 2024 met 0,12%
Een deel van deze verhoging (0,04%-punt) was mogelijk door een tijdelijke wettelijke maatregel. Wij mogen de pensioenen namelijk al verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van minimaal 105%. Normaal is dat 110%. De prijzen zijn tussen september 2022 en september 2023 gestegen met 0,21%. Pensioenfonds APF heeft goed gekeken naar de effecten voor verschillende leeftijdsgroepen.

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen in de Middelloonregeling zo
Je ziet in onderstaande tabel ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als de pensioenen omhoog gingen. Het toeslagbesluit tot 1 januari 2020 is nog gebaseerd op de ambitie om jouw opgebouwde pensioen aan te passen op basis van de loonstijging.

Datum verandering Verhoging van jouw pensioen Prijsstijging*
1 januari 2023 8,73%** 14,53%
1 augustus 2022 2,70%*** 2,70%
1 januari 2022 0,00% 2,70%
1 januari 2021 0,00% 1,11%
1 januari 2020 0,00% 2,65%
1 januari 2019 0,55% 1,88%
1 januari 2018 0,00% 1,45%

* De prijsstijging in de periode van september van het jaar voorafgaande aan de datum van toeslagverlening ten opzichte van september van het jaar daaraan voorafgaand.
** Een deel van deze verhoging was mogelijk door een tijdelijke wettelijke maatregel. Wij mochten de pensioenen namelijk al verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van minimaal 105%. Normaal is dat 110%.

*** Deze verhoging was mogelijk door de tijdelijke wettelijke maatregel. Wij mochten de pensioenen namelijk al verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van minimaal 105%. Normaal is dat 110%.

Beschikbare premieregeling
Wij verhogen jouw pensioenkapitaal in de beschikbare premieregeling niet met (jaarlijkse) toeslagen/indexaties.

Hoeveel pensioen je straks krijgt, hangt vooral af van:
•  de ingelegde pensioenpremies
•  het beleggingsrendement
•  het pensioenkapitaal op de pensioendatum
•  hoeveel pensioen je voor iedere euro kapitaal kunt kopen.

Krijg je al pensioen uit de beschikbare premieregeling? Of neem je niet meer deel aan deze pensioenregeling en heb je je pensioenkapitaal omgezet in pensioenaanspraken? Dan probeert het pensioenfonds ieder jaar jouw pensioenaanspraken, of het pensioen dat is ingegaan, te verhogen met de prijsindex over de periode september – september van het voorafgaande jaar. 

Als we een tekort hebben, moeten we misschien maatregelen nemen. De maatregelen staan dan in een herstelplan.

Voorbeelden van maatregelen voor de middelloonregeling zijn:
•  Jouw pensioen groeit niet (volledig) mee met de prijzen.
•  Jouw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan.
•  Jouw premie gaat omhoog.