Pensioen 123

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?

Je bouwt geen pensioen op boven je salaris van € 110.111,- (in 2020).

Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Of lag je inkomen onder de € 57.232,- (in 2020) toen je arbeidsongeschikt werd? Dan is er geen arbeidsongeschiktheidspensioen bij Pensioenfonds APF voor je geregeld.