Hoe bouw je pensioen op?

driepijlers

A. Algemene Ouderdomswet (AOW)
A. Vanaf je AOW-leeftijd krijg je AOW van de overheid. Jouw AOW-leeftijd hangt af van je geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt de komende jaren. Hoeveel AOW je krijgt, is afhankelijk van je burgerlijke staat. Ook kan het zijn dat je minder AOW krijgt, omdat je niet altijd in Nederland hebt gewoond of gewerkt. Je vindt de precieze regels, de hoogte van de bedragen en jouw AOW-leeftijd op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.

B. Pensioen dat je via je werk opbouwt
Je bouwt pensioen op bij Pensioenfonds APF, omdat je in dienst bent bij AkzoNobel of Nouryon. Elk jaar bouw je een deel van jouw pensioen op. Je krijgt 1 keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Pensioenfonds APF heeft 2 pensioenregelingen. Iedereen bouwt pensioen op in de basisregeling. Als je in 2020 meer verdient dan € 71.716,- (AkzoNobel) of € 72.241,- (Nouryon) neem je ook deel aan de excedentregeling. In deze Pensioen 1-2-3 en op de website lees je meer over onze pensioenregelingen.

Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Je vindt er een overzicht van jouw AOW en pensioen bij al jouw werkgevers. Je ziet ook wat je netto krijgt.

C. De pensioenaanvulling waar je zelf voor zorgt
Je kunt jouw AOW en pensioen zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld of banksparen. Of met een verzekering, zoals een lijfrente. Of je het nodig vindt om extra pensioen op te bouwen, hangt af van jouw eigen situatie en wensen. Je kunt zelf een berekening van jouw pensioen maken. Dat doe je bij Mijn pensioen. Daar log je in met je DigiD.

Mijn pensioen

Komt je er niet uit? Vraag dan een financieel adviseur om je te helpen bij het maken van keuzes. Of kijk op nibud.nl  voor de Pensioenschijf-van-vijf.

middelloon

Je bouwt pensioen op in een middelloonregeling

In de basisregeling bouw je in 2020 tot je salaris van € 71.716,- (voor Nouryon: € 72.241,- ) pensioen op via een middelloonregeling. Je bouwt ieder jaar een stukje van je uiteindelijke pensioen op. Je totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. Je krijgt dit pensioen vanaf je pensioendatum. En zolang je leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Je bouwt ieder jaar een stukje van je uiteindelijke pensioen op. Hoeveel pensioen je in een jaar opbouwt is afhankelijk van een aantal factoren. Allereerst de pensioengrondslag: dit is het deel van je salaris dat meetelt voor je pensioen. In de basisregeling is dit je salaris vanaf € 14.167,- tot € 71.716,- (AkzoNobel) of € 72.241,- (Nouryon). Je bouwt namelijk niet over je hele salaris pensioen op, omdat je later ook AOW krijgt. Het deel van je salaris dat niet meetelt voor je pensioenopbouw (€ 0,- tot € 14.167,-) noemen we de franchise. Als je meer verdient dan € 71.716,- (AkzoNobel) of € 72.241,- (Nouryon) geldt daarvoor de excedentregeling.

opbouw

Je opbouwpercentage is 1,618% in 2020

Je bouwt over je pensioengrondslag pensioen op. In de basisregeling is dat je pensioengevend salaris minus de franchise.

Het pensioengevend salaris is je bruto vaste jaarsalaris, inclusief het vakantiegeld, de vaste ploegendiensttoeslag, vaste persoonlijke toeslagen en de variabele inkomensbestanddelen. Het pensioengevend salaris is nooit hoger dan € 110.111,-.

De franchise is voor iedereen hetzelfde en is € 14.167,- (in 2020).

In de basisregeling is de pensioengrondslag je salaris vanaf € 14.167,- tot € 71.716,- (AkzoNobel) of € 72.241,- (Nouryon). Je bouwt niet over je hele salaris pensioen op, omdat je later ook AOW krijgt.

Als je in 2020 meer verdient dan € 71.716,- (AkzoNobel) of € 72.241,- (Nouryon) geldt voor het meerdere (tot maximaal € 110.111,-)  de excedentregeling. Dat is de beschikbare premieregeling.

pensioenpremie

Jij en je werkgever betalen samen de kosten voor je pensioen

Jij en je werkgever betalen samen de kosten voor je pensioen. Je werkgever houdt jouw bijdrage in op je brutosalaris. Je ziet op je salarisstrook hoeveel geld jij betaalt voor je pensioen. Voor de basisregeling betaalt de werkgever ook een deel van de premie. In de beschikbare premieregeling betaal je de premie helemaal.