Hoe bouw je pensioen op?

driepijlers

A. Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. Je bouwt dit zelf in ongeveer 50 jaar op als je in Nederland woont of werkt. De AOW van de overheid gaat in vanaf 66 jaar en 10 maanden (2023). Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. Je leest hierover meer op SVB.nl. Je vindt er ook de bedragen en meer informatie over de AOW.

Let op
Woonde of werkte je niet altijd in Nederland? Dan krijg je waarschijnlijk minder AOW. Ook je burgerlijke staat speelt een rol bij de hoogte van de AOW.

B. Pensioen dat je via je werk opbouwt
Je bouwt pensioen op bij Pensioenfonds APF, omdat je in dienst bent bij AkzoNobel of Nouryon, Nobian en Salt. Elk jaar bouw je een deel van jouw pensioen op. Je krijgt 1 keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Pensioenfonds APF heeft 2 pensioenregelingen. Iedereen bouwt pensioen op in de basisregeling. Als je in 2023 meer verdient dan € 75.990,- (AkzoNobel) of € 78.380,- (Nouryon, Nobian en Salt) neem je ook deel aan de excedentregeling. In deze Pensioen 1-2-3 en op de website lees je meer over onze pensioenregelingen.

Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Je vindt er een overzicht van jouw AOW en pensioen bij al jouw werkgevers. Je ziet ook wat je netto krijgt.

C. De pensioenaanvulling waar je zelf voor zorgt
Je kunt jouw AOW en pensioen zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld of banksparen. Of met een verzekering, zoals een lijfrente. Of je het nodig vindt om extra pensioen op te bouwen, hangt af van jouw eigen situatie en wensen. Je kunt zelf een berekening van jouw pensioen maken. Dat doe je bij Mijn pensioen. Daar log je in met je DigiD.

Mijn pensioen

middelloon

Je bouwt pensioen op in een middelloonregeling

In de basisregeling bouw je in 2023 pensioen op tot je salaris van € 75.990,- (AkzoNobel) of € 78.380,- (Nouryon, Nobian en Salt) via de middelloonregeling. Als je meer verdient, geldt daarvoor een excedentregeling (de beschikbare premieregeling).

Je bouwt ieder jaar een stukje van je uiteindelijke pensioen op. Je totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. Je krijgt dit pensioen vanaf je pensioendatum. En zolang je leeft.

Hoeveel pensioen je in een jaar opbouwt is afhankelijk van een aantal factoren. Allereerst de pensioengrondslag: dit is het deel van je salaris dat meetelt voor je pensioen. In de middelloonregeling is dit je salaris in 2023 vanaf € 16.322,- per jaar tot € 75.990,- (AkzoNobel) of € 78.380,- (Nouryon, Nobian en Salt). Je bouwt namelijk niet over je hele salaris pensioen op, omdat je later ook AOW krijgt. Het deel van je salaris dat niet meetelt voor je pensioenopbouw (€ 0,- tot € 16.322,-) noemen we de franchise.

premie

Je bouwt pensioen op in een beschikbare premieregeling

Heb je een vast salaris dat hoger is dan het opbouwgrensbedrag (in 2023 voor AkzoNobel € 75.990,- en voor Nouryon, Nobian of Salt € 78.380,-)? Dan neem je deel aan de excedentregeling.

De excedentregeling is een beschikbare premieregeling. Er worden premies ingelegd en belegd. Dit zorgt voor beleggingsrendement. De ingelegde premies vormen samen met het beleggingsrendement jouw pensioenkapitaal (in de beschikbare premieregeling). Ga je met pensioen? Dan koop je met het pensioenkapitaal een ouderdomspensioen en een partnerpensioen.

Wil je meer weten over de beschikbare premieregeling? Lees dan de brochures in laag 3.

opbouw

Je opbouwpercentage

Je bouwt over je pensioengrondslag pensioen op. Dat is in 2023: 1,641% (AkzoNobel) of 1,571% (Nouryon, Nobian en Salt). In de middelloonregeling is dat je pensioengevend salaris minus de franchise.

Het pensioengevend salaris is je bruto vaste jaarsalaris, inclusief het vakantiegeld, de vaste ploegendiensttoeslag, vaste persoonlijke toeslagen en de variabele inkomensbestanddelen. Het pensioengevend salaris is maximaal € 128.810,- per jaar (2023).

De franchise is voor iedereen hetzelfde en is € 16.322,- per jaar (2023). In de middelloonregeling is de pensioengrondslag je salaris vanaf € 16.322,- tot € 75.990,- (AkzoNobel) of € 78.380,- (Nouryon, Nobian en Salt). Je bouwt niet over je hele salaris pensioen op, omdat je later ook AOW krijgt.

Als je in 2023 meer verdient dan € 75.990,- (AkzoNobel) of € 77.221,- (Nouryon, Nobian en Salt) geldt voor het meerdere tot maximaal € 128.810,- per jaar  de excedentregeling (de beschikbare premieregeling).

pensioenpremie

Jij en je werkgever betalen samen de kosten voor je pensioen

Jij en je werkgever betalen in de middelloonregeling samen de kosten voor je pensioen. Je werkgever houdt jouw bijdrage in op je brutosalaris. Je ziet op je salarisstrook hoeveel geld jij betaalt voor je pensioen.

Voor de beschikbare premieregeling betaalt de werkgever de premie aan jou als deelnemer. Je moet minimaal 60% van deze premie inleggen in de beschikbare premieregeling. De premie die je niet inlegt in de premieregeling (maximaal 40%) ontvang je bij je brutoloon, na inhouding van de wettelijk verschuldigde bedragen. Dit moet je via je werkgever regelen.