Dekkingsgraad april 2024

In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad gestegen: van 121,9% naar 122,5%. Het rendement op de beleggingen was negatief waardoor het belegd vermogen is gedaald. De rente is in april gestegen, dat zorgde voor een daling van de voorzieningen. Aangezien de voorzieningen sterker zijn gedaald dan het belegd vermogen, zorgt dit per saldo voor een stijging van de dekkingsgraad. Met de voorzieningen wordt het geld bedoeld dat het pensioenfonds moet reserveren om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen.

Financiële situatie

De actuele dekkingsgraad per eind april 2024 is 122,5%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

  Dekkingsgraad APF tot en met april 2024 

De beleidsdekkingsgraad per eind april 2024 is 119,9%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

  Dekkingsgraad APF tot en met april 2024