Dekkingsgraad maart 2024

In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad gestegen: van 121,1% naar 121,9%. Het rendement op de beleggingen was positief waardoor het belegd vermogen is gestegen. De rente is in maart gedaald, dat zorgde voor een stijging van de voorzieningen. Aangezien het belegd vermogen sterker is gestegen dan de voorzieningen, zorgt dit per saldo voor een stijging van de dekkingsgraad. Met de voorzieningen wordt het geld bedoeld dat het pensioenfonds moet reserveren om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen.

Financiële situatie

De actuele dekkingsgraad per eind maart 2024 is 121,9%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

 
Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden
Dekkingsgraad APF tot en met maart 2024 

De beleidsdekkingsgraad per eind maart 2024 is 119,4%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

 
Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden
Beleidsdekkingsgraad APF tot en met maart 2024