Dekkingsgraad januari 2024

In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad gestegen: van 119,0% naar 119,5%. Het rendement op de beleggingen was negatief waardoor het belegd vermogen is gedaald. De rente is in januari gestegen, dat zorgde voor een daling van de voorzieningen. Dit zorgt per saldo voor een stijging van de dekkingsgraad. Met de voorzieningen wordt het geld bedoeld dat het pensioenfonds moet reserveren om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen.

Financiële situatie

De actuele dekkingsgraad per eind januari 2024 is 119,5%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden
Dekkingsgraad APF tot en met januari 2024 

De beleidsdekkingsgraad per eind januari 2024 is 118,7%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden
Beleidsdekkingsgraad APF tot en met januari 2024