Dekkingsgraad december 2023

In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad gedaald: van 119,8% naar 119,0%. Het rendement op de beleggingen was positief waardoor het belegd vermogen is gestegen. De rente is in december gedaald, dat zorgde voor een stijging van de voorzieningen. Ook het besluit van het bestuur om de pensioenen per 1 januari 2024 met 0,12% te verhogen is meegenomen in de bepaling van de voorzieningen. Dit zorgt per saldo voor een daling van de dekkingsgraad. Met de voorzieningen wordt het geld bedoeld dat het pensioenfonds moet reserveren om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen.

Financiële situatie

De actuele dekkingsgraad per eind december 2023 is 119,0%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden
Dekkingsgraad APF tot en met december 2023 

 

De beleidsdekkingsgraad per eind december 2023 is 118,4%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden

Beleidsdekkingsgraad APF tot en met december 2023