Pensioenopbouw omhoog in 2024

Door gebruikmaking van overgangsregels van de overheid is het gelukkig mogelijk om in 2024 het opbouwpercentage van het pensioen te verhogen naar het maximale percentage van 1,875%. Dit is het beoogde percentage in onze pensioenregeling.

En de premie voor de basis CDC-pensioenregeling wordt in 2024 gelijk aan het niveau dat ook in 2021 van toepassing was. De totale premie in 2024 is daarmee 29,8% van de pensioengrondslag (dit is je pensioengevend salaris dat meetelt in de CDC-pensioenregeling minus de franchise). Het maakt in 2024 niet uit of je bij AkzoNobel, Nouryon, Nobian of Salt Specialties werkzaam bent. De werkgeverspremie is 22,1% van de CDC-pensioengrondslag. Het verschil tussen beide percentages is de medewerkersbijdrage voor de CDC-pensioenregeling.

De premiestaffel en regels rond de BP-regeling (de excedent pensioenregeling voor de hogere inkomens) zijn in 2024 ongewijzigd ten opzichte van 2023. 

De premie voor de verzekering van het tijdelijk partnerpensioen op risicobasis wordt helemaal door de medewerkers betaald. Ook deze premies zijn herrekend voor 2024. Hieronder en op onze website vind je meer informatie hierover.

Overzicht basis CDC-pensioenregeling en tijdelijk partnerpensioen op risicobasis
Voor 2024 zijn - na afstemming met werkgevers en de vakbonden – de volgende premies en opbouwpercentages voor de basis CDC-pensioenregeling afgesproken:

Onderdeel Akzo Nobel Nederland Nouryon Nobian Salt Specialties
Basisregeling 2024 (ter vergelijking 2023)
Premie 29,8% (30,8%)
29,8% (30,1%)
29,8% (30,0%)
29,8% (30,9%)
Opbouwpercentage 1,875% (1,641%)
1,875% (1,571%)
1,875% (1,571%)
1,875% (1,571%)
Franchise 17.545 (16.322)
17.545 (16.322)
17.545 (16.322)
17.545 (16.322)
Grenssalaris 77.890 (75.990)
79.947 (78.380)
79.947 (78.380)
79.947 (78.380)
Partnerpensioen op risicobasis 2024
Premie (bruto maandpremie in €) 13,30 (14,60)
17,10 (19,40)
14,30 (15,90)
17,50 (18,60)
Verzekerd bedrag (bruto jaarbedrag in €) 12.281,50 (11.425,40)
12.281,50 (11.425,40)
12.281,50 (11.425,40)
12.281,50 (11.425,40)

Beschikbare premieregeling
Het maximale salaris voor de basis pensioenregeling (grenssalaris) stijgt in 2024 naar € 77.890 (Akzo Nobel Nederland) en € 79.947 (Nouryon, Nobian en Salt Specialties). Daarboven geldt - tot het fiscaal maximale pensioengevend salaris - een Beschikbare premieregeling (BP-regeling). Bekijk eventueel ook onze BP-brochures.

De premiestaffel voor de BP-regeling en de vormgeving van de Lifecycles blijven in 2024 ongewijzigd.

Het maximaal pensioengevend salaris voor deze regeling stijgt per 1 januari 2024 opnieuw fors van € 128.810 naar € 137.800.

Bij de pensioeningang worden inkooptarieven (zie webpagina ) gebruikt voor de omzetting van een kapitaal uit de BP-regeling naar een extra pensioenaanspraak bij APF. Sinds 2023 worden deze inkoopfactoren op maandbasis in plaats van jaarbasis vastgesteld. Zo kunnen we in deze regeling bij de overgang naar de uitkeringsfase beter rekening houden met de renteontwikkelingen.

Meer weten over de pensioenopbouw?

KIJK DAN IN PENSIOEN 1-2-3