Pensioenkeuze 'bedrag ineens' weer uitgesteld

De inwerkingtreding van de wet die het mogelijk maakt om maximaal 10% van je pensioen als een uitkering ineens op te nemen is opnieuw uitgesteld. De wet zou 1 januari 2024 ingaan, maar dat wordt voorlopig 1 juli 2024. Vanaf dat moment heb je een extra pensioenkeuze als je met pensioen gaat.

Waarom is de invoering van het bedrag ineens opnieuw uitgesteld?
De wet is op een aantal punten herzien om hem minder ingewikkeld te maken. Deze herziene wet moet ook nog naar de Eerste Kamer. Vervolgens hebben wij 6 tot 9 maanden nodig om je op tijd over de mogelijkheden en gevolgen van deze keuze te informeren. En om deze keuzemogelijkheid goed te verwerken in onze administratie. Daarom is 1 januari a.s. niet haalbaar.
Zodra er meer informatie beschikbaar is lees je dat op deze website en via onze nieuwsbrieven.