Waarom we duurzaam beleggen en wat jij daarvan vindt

We zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als pensioenbelegger. Daar handelen we ook naar. Daarom houden we rekening met maatschappelijke ontwikkelingen, de wensen van onze deelnemers en de uitdagingen die op ons afkomen. We hebben een lange historie in verantwoord beleggen. Zo hebben we ons bijvoorbeeld aangesloten bij het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB). Maar de wereld om ons heen verandert snel en het belang van duurzaamheid wordt steeds groter. Een goed pensioen staat voorop, maar wel in een leefbare wereld. Nu, maar ook straks.

Dus vinden we het belangrijk om te weten wat jij als deelnemer van ons beleggingsbeleid vindt. Daarom hebben we in april dit jaar een onderzoek gedaan. Over de uitkomsten vertellen we je graag meer.

De uitkomsten van het onderzoek zijn bruikbaar
Aan het onderzoek hebben 1.632 mensen meegedaan. Dat is 9% van alle deelnemers. Hun reacties zijn goed verdeeld over werknemers, oud-deelnemers en gepensioneerden. En binnen deze drie groepen is een goede verhouding tussen mannen, vrouwen en leeftijdsgroepen. Daardoor zijn de uitkomsten van het onderzoek bruikbaar; die vertegenwoordigen de mening van alle deelnemers.

Een 7,0 voor duurzaam beleggen
Van deelnemers krijgen we een 7,0 voor duurzaam beleggen Gepensioneerden geven een iets hoger cijfer dan werknemers en oud-deelnemers, maar het verschil is klein. Tussen mannen en vrouwen is nauwelijks verschil in waardering.

Verschillende voorkeuren voor beleggen
Onze deelnemers hebben verschillende voorkeuren voor beleggen met een hoog of een laag risico. En ook voor wel of niet accent leggen op duurzaamheid. Een zo hoog mogelijk rendement vindt 39% het belangrijkst. 28% vindt duurzaamheid belangrijker. En risico’s minimaliseren vindt 20% het belangrijkst. Slechts 6% vindt het letten op de kosten die wij maken het belangrijkst.

Rekening houden met sociaal-economische en politieke omstandigheden krijgt steun van de meerderheid
Engagement, het aanzetten van bedrijven maatschappelijk verantwoord te ondernemen, steunt 66% van onze deelnemers. En 56% is het eens met ons beleid om bepaalde landen uit te sluiten. Ook is 56% het eens om bepaalden producten en sectoren uit te sluiten. Bepaalde duurzaamheidsdoelen extra aandacht te geven, impact beleggen, vindt 65% niet nodig. Tenslotte steunt 45% ons beleid om duurzaamheid (ESG) onderdeel van onze beleggingen uit te laten maken; waarbij van de overige deelnemers 30% kiest voor meer accent op rendement en 13% voor meer principiële keuzes rondom duurzaamheid.

Duurzaam beleggen zien wij als een kans
De uitkomsten van het onderzoek geven aan dat deelnemers verschillende voorkeuren hebben op het gebied van duurzaam beleggen. Voor ons staat de realisatie van een goed pensioen voor onze deelnemers voorop. Een hoog rendement is daarvoor belangrijk. Duurzaam beleggen helpt daarbij door risico’s te verminderen, kansen op rendement te creëren en bij te dragen aan een betere wereld. De balans die APF daarbij nastreeft wordt in zijn algemeenheid gesteund en dat is goed om te weten.

Wij zullen de uitkomsten van dit onderzoek verwerken in ons beleggingsbeleid en ons blijven inzetten voor een zo goed mogelijk pensioen.