Terugblik 2022

Kenmerkend voor het jaar 2022 was de pensioenparadox. De regels van ons pensioenstelsel zijn zo ingericht dat zich in 2022 een uitzonderlijke situatie heeft voorgedaan. Door tegenvallende ontwikkelingen op de kapitaalmarkt is ons pensioenvermogen met € 1,26 miljard gedaald. Toch hebben wij, voor het eerst sinds jaren, substantieel kunnen indexeren doordat door de sterke rentestijging onze verplichtingen op de balans fors zijn gedaald. Namelijk 2,7% per 1 augustus 2022 en 8,73% per 1 januari 2023. Het eindresultaat van deze factoren is dat de dekkingsgraad per eind 2022 rond de 115% is uitgekomen. Het fonds is dus financieel nog steeds gezond. Wij menen hiermee een juiste balans te hebben gevonden tussen ons doel om waardevaste pensioenen te realiseren en anderzijds verantwoorde reserves te behouden met het oog op de overgang naar een nieuw pensioenstelsel.

In 2022 is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor deze overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. In het jaarverslag is hier een volledig hoofdstuk aan gewijd. Ook bestonden we 50 jaar. Daar hebben we natuurlijk bij stil gestaan. Verder zijn wij geschokt door de gebeurtenissen in Oekraïne in 2022 en het menselijk leed dat hiervan het gevolg is. Wij sluiten aan op het EU sanctiebeleid en beleggen daarom niet in de Russische staat, inclusief bedrijven die staatseigendom zijn. 2022 was geen goed jaar voor beleggers. De oorlog in Oekraïne, de stijgende rente, hoge inflatie en naweeën van de coronacrisis lieten hun sporen na. We sloten af met een beleggingsrendement van -18,4%. Ook voor de Beschikbare premieregeling waren de resultaten in 2022 teleurstellend.

Wil je weten wat er zoal speelt rondom jouw pensioen en het pensioenfonds en wil je meer details weten? Ben je benieuwd naar het verslag van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan? Lees dan het uitgebreide, volledige jaarverslag.

Jaarverslag 2022