Dekkingsgraad januari 2023

De (actuele) dekkingsgraad per eind 2022 is bijgesteld naar 115,2%. De reden van de bijstelling is de update van de waarde van de beleggingen per eind 2022. In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad gestegen: van 115,2% naar 116,0%. Het rendement op de beleggingen was positief waardoor het belegd vermogen is gestegen. De rente is in januari gedaald, dat zorgde voor een stijging van de voorzieningen. Dit zorgt per saldo voor een lichte stijging van de dekkingsgraad. Met de voorzieningen wordt het geld bedoeld dat het pensioenfonds moet reserveren om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen.

De actuele dekkingsgraad per eind januari 2023 is 116,0%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden

Actuele dekkingsgraad APF tot en met januari 2023 

De beleidsdekkingsgraad per eind januari 2023 is 122,0%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden

Beleidsdekkingsgraad APF tot en met januari 2023