Dekkingsgraad november 2022

In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad iets gedaald: van 124,4% naar 124,2%. Het rendement op de beleggingen was positief waardoor het belegd vermogen is gestegen. De rente is per eind november gedaald, dat zorgde voor een stijging van de voorzieningen. Dit zorgt per saldo voor een lichte daling van de dekkingsgraad. De toeslag van 8,73% geldt per 1 januari 2023 en wordt vanaf december 2022 verwerkt in de dekkingsgraad. Met de voorzieningen wordt het geld bedoeld dat het pensioenfonds moet reserveren om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen.

De actuele dekkingsgraad per eind november 2022 is 124,2%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden

dekkinsgraadverloop APF tot en met november 2022 

De beleidsdekkingsgraad per eind november 2022 is 122,1%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden

beleidsdekkinsgraadverloop APF tot en met november 2022