Met hoeveel risico beleggen?

We krijgen een nieuw pensioenstelsel in Nederland. Dat betekent dat we onze pensioenregeling moeten aanpassen. Een goed moment om te peilen welke wensen en voorkeuren er leven. Bijvoorbeeld: hoeveel risico wil je lopen bij het beleggen van je pensioengeld? Hiervoor voerden we een online-onderzoek uit.

We willen een pensioenregeling die zo goed mogelijk aansluit bij jullie wensen en voorkeuren. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek ging over de risico’s van beleggen. Hoe denken jullie daar over? Willen jullie veel of weinig risico lopen? Ook vroegen we of je voor de beleggingen meer zelf aan het stuur wilt zitten of het beleggen graag overlaat aan de experts van het pensioenfonds? Dat soort vragen hebben we aan 31.000 deelnemers voorgelegd. Ruim tien procent heeft de vragenlijst ingevuld.

Gewenst risico in relatie tot je pensioen
Voor pensioenfondsen is beleggen een must. Deden we dat niet dan zouden pensioenen veel lager uitvallen. Maar beleggen betekent wel een weloverwogen risico lopen. Hoe meer risico, hoe groter de kans op een hoger (maar misschien ook lager) pensioen. De vraag is hoeveel risico jij acceptabel vindt. Uit ons onderzoek blijkt dat vooral jongeren vinden dat we best risicovoller mogen beleggen. Maar voor de meerderheid geldt dat ze liever op safe spelen en de voorkeur geven aan beperkt risico. Ook al kunnen deelnemers in veel gevallen eigenlijk meer financieel risico dragen.

Belangrijkste resultaten:
  • De meerderheid wil dat het pensioenfonds de beleggingen op zich neemt. Een klein deel wil liever zelf beslissen over de beleggingen.
  • De meerderheid wil collectief blijven beleggen, ook in het nieuwe stelsel.
  • We hebben straks een nieuwe regeling. Hoe gaan we om met het pensioengeld dat is opgebouwd volgens de ‘oude’ regels? De meerderheid wil straks één eigen pensioenpot met daarin al het pensioengeld. Dus niet twee potjes voor de oude en de nieuwe regeling.
  • Onze pensioenregeling biedt allerlei keuzemogelijkheden. Vroeger stoppen met werken of juist langer doorgaan vindt de meerderheid daarvan de belangrijkste keuzemogelijkheid.
  • De gepensioneerden willen een uitkering die zo stabiel mogelijk is.

Bevindingen/conclusies
Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de meerderheid onvoldoende kennis heeft van specifieke risico’s die spelen bij pensioen, zoals het lang leven risico en wat een vaste uitkering precies betekent. Zo zien we de behoefte aan een ‘vaste’ uitkering én een zo stabiel mogelijke pensioenuitkering in het onderzoek. Maar zonder beleggingen met een bewust gekozen risico kan een pensioen niet waardevast zijn. Daarvoor leent een variabel pensioen zich, een pensioen dat iets meebeweegt met de beleggingsresultaten. In het nieuwe stelsel biedt pensioenfonds APF dit variabel pensioen aan. Het fonds is gezond en heeft de afgelopen 50 jaar bewezen te kunnen zorgen voor een goed beheer van het belegde geld, voor een stabiel pensioen. Bij keuze voor een 100% vast pensioen kunnen deelnemers in de toekomst bij een verzekeraar terecht. In de transitie naar de nieuwe regeling is het zaak dat wij als fonds goed weten over te brengen dat ‘vast’ in het nieuwe stelsel eigenlijk een dalend pensioen betekent (er is geen indexatie). De uitkering blijft steeds gelijk, maar de koopkracht niet.

De uitkomsten van het onderzoek helpen ons bij het vaststellen van het toekomstige beleggingsbeleid voor de werkenden (de opbouwfase) en de gepensioneerden (de uitkeringsfase). Veel dank voor jullie deelname!