Dekkingsgraad oktober 2022

In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad gestegen: van 123,6% naar 124,4%. Het rendement op de beleggingen was positief waardoor het belegd vermogen is gestegen. In oktober werden de actuariële grondslagen aangepast. Belangrijke zaken bij deze aanpassing zijn de hogere levensverwachting en de hogere kostenvoorziening door de gestegen inflatie. Hierdoor stegen de voorzieningen. Tegelijkertijd steeg de rente per eind oktober, dat zorgde voor een daling van de voorzieningen. De stijging van het belegd vermogen was groter dan de wijzigingen van de voorzieningen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad. Met de voorzieningen wordt het geld bedoeld dat het pensioenfonds moet reserveren om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen.

De actuele dekkingsgraad per eind oktober 2022 is 124,4%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden

dekkinsgraadverloop APF tot en met oktober 2022 

De beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2022 is 121,0%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden

beleidsdekkinsgraadverloop APF tot en met oktober 2022