Respons onderzoek naar risicovoorkeuren

In juni en juli van dit jaar hebben we een onderzoek naar risicovoorkeuren gehouden. Met dit onderzoek hebben we informatie verzameld over hoe de deelnemers van Pensioenfonds APF denken over pensioen en hoeveel risico men wil en kan nemen. Aan onze oproep om mee te doen aan het onderzoek is goed gehoor gegeven. Hieronder vind je informatie over het aantal reacties (respons) die we ontvingen.

Totaal deelname
In totaal hebben 3.432 deelnemers meegedaan. Dit is een opkomst van circa 11%. Als je hebt meegedaan: hartelijk dank voor je deelname! Deze aantallen zijn volgens wetenschappelijke normen ruim voldoende om als representatief voor alle deelnemers te worden gezien.

Pensioenfonds APF bestudeert de uitkomsten uitvoerig en gebruikt deze om de risicohouding vast te stellen. En op basis daarvan bepalen we ons toekomstige beleggingsbeleid. Vooralsnog is de verwachting dat dit niet tot grote aanpassingen ten opzichte van het huidige beleid zal leiden.

Grafische weergaves
De eerste twee grafieken geven de samenstelling weer van de deelnemers aan het onderzoek.

Verdeling per deelnemersgroep

Verdeling per leeftijdsgroep

De volgende twee grafieken geven weer hoeveel procent van ons totale bestand aan dit onderzoek heeft meegedaan.

Verdeling per doelgroep

Procentuele deelname per leeftijdsgroep

Conclusie
Van de 55 tot en met de 64-jarigen was de respons het hoogste (14%). De hogere percentages vanaf 55 jaar (ook 12% van de gepensioneerden heeft hun stem uitgebracht) passen bij wat we vaak zien in relatie tot pensioen. Wanneer het pensioen dichterbij komt, worden de interesses en de betrokkenheid vaak groter.