Dekkingsgraad augustus 2022

In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad gestegen: van 120,6% naar 124,1%. Het rendement op de beleggingen was negatief waardoor het belegd vermogen is gedaald. De rente is per eind augustus gestegen, dat zorgde voor een daling van de voorzieningen. De daling van het belegd vermogen was echter minder groot dan de daling van de voorzieningen, en dus per saldo een stijging van de dekkingsgraad. Met de voorzieningen wordt het geld bedoeld dat het pensioenfonds moet reserveren om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen.

De actuele dekkingsgraad per eind augustus 2022 is 124,1%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden

actuele dekkingsgraad APF tot en met augustus 2022

De beleidsdekkingsgraad per eind augustus 2022 is 119,2%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden

Beleidsdekkingsgraad APF tot en met augustus 2022