Dekkingsgraad juli 2022

In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad gedaald: van 124,7% naar 120,6%. Het rendement op de beleggingen was positief, waardoor het belegd vermogen is gestegen. De rente is per eind juli gedaald, dat zorgde voor een stijging van de voorzieningen. De voorzieningen stegen ook door de verhoging van de pensioenen met 2,7% op 1 augustus. Daarom was er sprake van een daling van de dekkingsgraad. Met de voorzieningen wordt het geld bedoeld dat het pensioenfonds moet reserveren om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen.

De actuele dekkingsgraad per eind juli 2022 is 120,6%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in de laatste 12 maanden

actuele dekkingsgraad APF tot en met juli 2022

De beleidsdekkingsgraad per eind juli 2022 is 118,2%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad in de laatste 12 maanden

Beleidsdekkingsgraad APF tot en met juli 2022