Uitslag verkiezingen verantwoordingsorgaan

Van 16 mei tot en met 7 juni 2022 hebben de pensioengerechtigden van Pensioenfonds APF gestemd op de kandidaten namens de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan. De verkiezingsuitslag is op 13 juni 2022 officieel vastgesteld. Er zijn 6 kandidaten gekozen. Zij starten per 1 juli 2022.

De gekozen kandidaten

  • Gert van den Berg
  • Theo Meister
  • Ferd Claassen
  • Geert van Alphen
  • Otto Bielars
  • Loek van Driel

Wat doet het verantwoordingsorgaan?
Zij adviseert het bestuur over tal van zaken zoals het communicatiebeleid, het toeslagbeleid en de manier waarop het fonds met klachten en geschillen omgaat. Het bestuur legt ook verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het algemene beleid en de manier waarop het bestuur het beleid uitvoert. Meer hierover lees je bij Verantwoordingsorgaan.