Pensioenfonds APF stelt nieuw herstelplan op

Ieder jaar controleert Pensioenfonds APF of het eigen vermogen nog voldoet aan de wettelijke eisen. Eind 2021 was er sprake van een klein dekkingstekort. Daarom hebben wij een nieuw herstelplan ingediend bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank.

Waarom een herstelplan?
Het indienen van een herstelplan is verplicht, omdat onze beleidsdekkingsgraad eind 2021 110,8% bedroeg. Dat is lager dan het vereiste niveau van 116,2%. Uit het herstelplan moet duidelijk blijken dat de financiële situatie van het pensioenfonds binnen 10 jaar genoeg herstelt en dat er geen tekort meer wordt voorzien.

Wat is de uitkomst van het herstelplan?
In het herstelplan van dit jaar staat dat de verwachting is dat we eind 2022 herstellen. In het herstelplan van vorig jaar was dat nog eind 2026. Er is nu dus 1 jaar nodig om de dekkingsgraad te verhogen naar het wettelijk vereiste niveau. Dit is dus ruim binnen de maximale termijn van 10 jaar.

De actuele dekkingsgraad
De actuele dekkingsgraad laat per maand de financiële situatie van Pensioenfonds APF zien. Deze actuele dekkingsgraad kan erg schommelen en laat direct de gevolgen zien van financiële ontwikkelingen. Voor de hoogte van de actuele dekkingsgraad geldt een kritische grens van 90%. Onze actuele dekkingsgraad moet hoger zijn dan 90% om te voorkomen dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. Welke maatregelen dat kunnen zijn, staat beschreven in het financieel crisisplan (pdf).

Meer over de Financiële situatie