APF verhoogt de pensioenen per 1 januari 2024 met 0,12%

Pensioenfonds APF (APF) verhoogt de pensioenen van alle deelnemers vanaf 1 januari 2024 met 0,12%. Dit heeft het bestuur van APF in november 2023 besloten.

De pensioenen van alle deelnemers worden verhoogd met 0,12%
De verhoging is voor alle deelnemers gelijk en geldt voor ingegane en nog niet ingegane pensioenen. Als je al met pensioen bent, krijg je vanaf januari 2024 een hogere uitkering. Deze wordt voor het eerst in februari uitbetaald, met een nabetaling over januari 2024. En ben je nog niet met pensioen, dan stijgt het pensioen waar je aanspraak op kunt maken. Dus krijg je later meer pensioen.

Hoe bepalen we de verhoging van de pensioenen?
Voor de verhoging van het pensioen worden de regels van het pensioenreglement gevolgd. De verhoging is afhankelijk van de inflatie en de beleidsdekkingsgraad. Bovendien geldt er een tijdelijke maatregel waarmee een extra verhoging mogelijk is.

Inflatie
De maximale verhoging per 1 januari 2024 is gelijk aan de stijging van de Consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens in de periode september 2022 - september 2023. Deze stijging was 0,20%.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad geeft aan hoe we er als fonds financieel voor staan. Voor de bepaling van de verhoging wordt de beleidsdekkingsgraad op 30 september 2023 gebruikt. Deze was 118,9%. Volgens de wettelijke regels mogen we vanaf een beleidsdekkingsgraad vanaf 110% een gedeeltelijke toeslag verlenen. De grens voor volledige toeslagverlening lag op 30 september 2023 op ongeveer 136,7%. Volgens de “normale” regels zou de verhoging op grond van de inflatie en de beleidsdekkingsgraad 0,08% zijn.

Tijdelijke verruiming verhogingsmogelijkheden
De verhoging die we per 1 januari 2024 toekennen wordt ook bepaald door de extra ruimte die een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) biedt. Om in te spelen op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel geeft de AMvB ruimere regels om de pensioenen te verhogen. De voorwaarde is dan dat de intentie is uitgesproken om de ingegane pensioenen en de opgebouwde aanspraken over te hevelen naar het nieuwe pensioen stelsel (ook wel invaren genoemd). Deze intentie hebben de sociale partners van APF vorig jaar uitgesproken. Hierdoor is tijdelijk de ondergrens van de dekkingsgraad voor het verhogen verlaagd van 110% naar 105%. Maar door het lage inflatiecijfer van het CBS mag APF de pensioenen hierdoor met slechts 0,04% extra verhogen. De totale verhoging komt daarmee op 0,12%.

Evenwichtig besluit
Het bestuur heeft bij de besluitvorming de belangen van álle deelnemers (actief, slaper en pensioengerechtigd) zorgvuldig afgewogen. Er is bovendien goed gekeken naar de effecten voor verschillende leeftijdsgroepen. Deze zijn voor deze beperkte verhoging erg klein. Daarmee is er sprake van evenwichtige besluitvorming.

EFFECTEN INDEXATIE 1 JANUARI 2024 VOOR VERSCHILLENDE LEEFTIJDSGROEPEN (PDF)

Waarom zijn de toeslagen bij andere pensioenfondsen anders?
Ieder pensioenfonds heeft eigen regels in het pensioenreglement staan. Pensioenfondsen kunnen een andere index volgen of een index over een andere periode. Ook verschillen de beleidsdekkingsgraden van de pensioenfondsen. Hierdoor zal het ene pensioenfonds een hogere en het andere juist een lagere toeslag kunnen verlenen.

Wil je meer weten over de achtergronden en relatie tussen deze verhoging en de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel?

Klik dan door op Vraag en Antwoord

Verhoging van de pensioenen niet gegarandeerd
Ieder jaar opnieuw beoordeelt het bestuur van APF of een verhoging mogelijk is of niet. Verhogingen zijn niet gegarandeerd, maar voorwaardelijk en afhankelijk van onze financiële positie en vooruitzichten op dat moment. Over het verlenen van verhogingen in de toekomst kunnen wij dus geen enkele belofte doen.