Privacy Statement

Privacyverklaring

Je hebt of had in het verleden een pensioenovereenkomst met jouw werkgever. De werkgever laat deze pensioenovereenkomst uitvoeren door Pensioenfonds APF. Daarom heeft de werkgever jouw  persoonsgegevens verstrekt aan ons. Deze persoonsgegevens verwerken en beveiligen wij zorgvuldig, zoals voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Administratie

Pensioenfonds APF heeft de uitvoering van de pensioenadministratie uitbesteed aan Achmea Pensioenservices. Achmea Pensioenservices beschikt daarom over de persoonsgegevens die jouw werkgever heeft aangeleverd en is daarmee verwerker van de persoonsgegevens.

Pensioenfonds APF heeft met Achmea Pensioenservices schriftelijke afspraken gemaakt die garanderen dat de verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. De persoonsgegevens worden gebruikt om jou adequaat van informatie te kunnen voorzien over relevante pensioenzaken, het uitvoeren van de pensioenovereenkomst en het voldoen aan wettelijke bepalingen. 

Communicatie

Daarnaast heeft Pensioenfonds APF de communicatie over jouw pensioen uitbesteed aan Bridgevest. Bridgevest beschikt daarom over jouw naam en adresgegevens. 

Pensioenfonds APF heeft ook met Bridgevest schriftelijke afspraken gemaakt die garanderen dat de verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor pensioencommunicatie.

Verplichting

Je bent verplicht om persoonsgegevens aan Pensioenfonds APF te verstrekken. Als je dat niet doet, dan kan Pensioenfonds APF de opbouw van jouw pensioenaanspraken of het verstrekken van jouw pensioenuitkering niet uitvoeren. 

Rechten

Je hebt uiteraard wel een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Zo heb je het recht op inzage in welke persoonsgegevens bij Pensioenfonds APF, Achmea Pensioenservices en Bridgevest worden verwerkt. Daarnaast hebt je het recht op het aanpassen, wissen en laten overdragen van persoonsgegevens. Neem gerust contact met ons op als je wilt weten hoe dat werkt.

Klachten en geschillen

Je kunt schriftelijk een klacht indienen of bezwaar maken als je van mening bent dat jouw persoonsgegevens niet op een juiste manier worden verwerkt. De klachten- en geschillenregeling vind je hier. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.