Pensioen bij Pensioenfonds APF

Zolang u in dienst bent bij AkzoNobel of AkzoNobel Specialty Chemicals, bouwt u pensioen op via het pensioenfonds van deze werkgevers: Pensioenfonds APF. Op hoofdlijnen ziet uw pensioenregeling er als volgt uit.
 

  • Uw pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u bij uw werkgever verdient. Dit noemen we een middelloonregeling.
  • Elk jaar bouwt u een stukje op van uw totale pensioenuitkering. Dat stukje pensioen is 1,875% van uw salaris boven €13.344.
  • Het maximale salaris voor de middelloonregeling is €67.756 in 2018. Verdient u meer? Dan neemt u voor het inkomen boven deze grens tot €105.075 deel aan de beschikbare premieregeling.
  • Het maximale salaris voor de beschikbare premieregeling is €67.756 in 2018. Voor het salaris daarboven is via Pensioenfonds APF niets geregeld. 
  • Bij Pensioenfonds APF ontvangt u in principe vanaf uw 68ste iedere maand pensioen.
  • Om ervoor te zorgen dat de koopkracht van het pensioen gelijk blijft, probeert Pensioenfonds APF het door u opgebouwde pensioen te verhogen. Het pensioenfonds beslist elk jaar of de opgebouwde en ingegane pensioenen worden verhoogd. Dit is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds.
  • Als u overlijdt kunnen kinderen een wezenpensioen krijgen.
  • Als u volledig arbeidsongeschikt bent, kunt u in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen.
  • De werkgever betaalt een vaste pensioenpremie aan APF die onder normale omstandigheden ruim voldoende is. Maar als het slecht gaat met het fonds, moet het pensioenfonds de financiële situatie zelf herstellen. Bijvoorbeeld door geen indexatie te verlenen of de opgebouwde pensioenrechten en pensioenaanspraken te korten.  
  • Vanaf 1 januari 2016 bouwt u ouderdomspensioen én partnerpensioen op. Als u overlijdt krijgt uw partner een uitkering van Pensioenfonds APF. Dat geldt als u tijdens uw dienstverband overlijdt, maar ook als u al met pensioen bent of niet meer in dienst bent bij AkzoNobel of AkzoNobel Specialty Chemicals.