Pensioen bij Pensioenfonds APF

Zolang je in dienst bent bij AkzoNobel of Nouryon, bouw je pensioen op via het pensioenfonds van deze werkgevers: Pensioenfonds APF. Op hoofdlijnen ziet je pensioenregeling er als volgt uit.
 

  • Je pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat je bij uw werkgever verdient. Dit noemen we een middelloonregeling.
  • Elk jaar bouw je een stukje op van je totale pensioenuitkering. Dat stukje pensioen is 1,875%% van je salaris boven € 13.785.
  • Het maximale salaris voor de middelloonregeling is € 69.797 in 2019. Verdient u meer? Dan neem je voor het inkomen boven deze grens tot €107.593 deel aan de beschikbare premieregeling.
  • Het maximale salaris voor de beschikbare premieregeling is € 69.797 in 2019. Voor het salaris daarboven is via Pensioenfonds APF niets geregeld. 
  • Bij Pensioenfonds APF ontvang je in principe vanaf je 68ste iedere maand pensioen.
  • Om ervoor te zorgen dat de koopkracht van het pensioen gelijk blijft, probeert Pensioenfonds APF het door jou opgebouwde pensioen te verhogen. Het pensioenfonds beslist elk jaar of de opgebouwde en ingegane pensioenen worden verhoogd. Dit is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds.
  • Als je overlijdt kunnen kinderen een wezenpensioen krijgen.
  • Als je volledig arbeidsongeschikt bent, kun je in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen.
  • De werkgever betaalt een vaste pensioenpremie aan APF die onder normale omstandigheden ruim voldoende is. Maar als het slecht gaat met het fonds, moet het pensioenfonds de financiële situatie zelf herstellen. Bijvoorbeeld door geen indexatie te verlenen of de opgebouwde pensioenrechten en pensioenaanspraken te korten.  
  • Vanaf 1 januari 2016 bouw je ouderdomspensioen én partnerpensioen op. Als je overlijdt krijgt uw partner een uitkering van Pensioenfonds APF. Dat geldt als je tijdens uw dienstverband overlijdt, maar ook als je al met pensioen bent of niet meer in dienst bent bij AkzoNobel of Nouryon.