Het Nederlandse pensioenstelsel

Als u met pensioen gaat, eindigt uw dienstverband en krijgt u geen salaris meer. Maar ook als u met pensioen bent, heeft u inkomen nodig. U heeft tenslotte nog steeds uitgaven. Het inkomen na uw pensionering noemen we pensioen.

U krijgt later pensioen van verschillende partijen. We spreken in Nederland daarom vaak van de ‘drie pijlers’. De eerste pijler is de AOW. Dit is de uitkering die u ontvangt van de overheid zodra u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De tweede pijler is het pensioen dat u opbouwt via uw huidige werkgever en eventuele andere werkgevers. De derde pijler bestaat uit pensioen dat u eventueel privé heeft opgebouwd.

AOW

Vanuit de overheid krijgt u een basispensioen. Dit is de AOW-uitkering. Vanaf uw AOW-leeftijd krijgt u zolang u leeft een  AOW-uitkering. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021.  Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. In 2023 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van uw burgerlijke staat. Als u samenwoont, krijgt u een lagere AOW-uitkering dan als u alleen woont. Ook kan het zijn dat u een lagere AOW-uitkering krijgt, omdat u een aantal jaren in het buitenland heeft gewoond of gewerkt. U bouwt namelijk gedurende de laatste 50 jaar voor uw AOW-leeftijd AOW op voor elk jaar dat u in Nederland heeft gewerkt en/of gewoond.

Pensioen via uw werkgever(s)

Naast uw AOW-uitkering, ontvangt u vanaf de pensioeningangsdatum het pensioen dat u heeft opgebouwd bij AkzoNobel of AkzoNobel Specialty Chemicals. Maar mogelijk ook het pensioen dat u via eerdere werkgevers heeft opgebouwd /of toekomstige werkgevers gaat opbouwen. Op deze website leest u meer over het pensioen bij Pensioenfonds APF.

Aanvullend pensioen (privé)

Misschien is het pensioen dat u later krijgt, niet voldoende. U kunt dan zelf extra pensioen regelen. Banken en verzekeraars bieden verschillende mogelijkheden aan om te sparen voor uw oude dag. Het kan zinvol zijn om met  een financieel adviseur te bespreken welke mogelijkheid bij u (en uw wensen) past.