Het Nederlandse pensioenstelsel

Als je met pensioen gaat, eindigt je dienstverband en krijg je geen salaris meer. Maar ook als je met pensioen bent, heb je inkomen nodig. Je hebt tenslotte nog steeds uitgaven. Het inkomen na je pensionering noemen we pensioen.

Je krijgt later pensioen van verschillende partijen. We spreken in Nederland daarom vaak van de ‘drie pijlers’. De eerste pijler is de AOW. Dit is de uitkering die je ontvangt van de overheid zodra je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De tweede pijler is het pensioen dat je opbouwt via je huidige werkgever en eventuele andere werkgevers. De derde pijler bestaat uit pensioen dat je eventueel privé hebt opgebouwd.

AOW

Vanuit de overheid krijg je een basispensioen. Dit is de AOW-uitkering. Vanaf je AOW-leeftijd krijg je zolang je leeft een  AOW-uitkering. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021.  Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. In 2023 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van je burgerlijke staat. Als je samenwoont, krijg je een lagere AOW-uitkering dan als je alleen woont. Ook kan het zijn dat je een lagere AOW-uitkering krijgt, omdat je een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond of gewerkt. Je bouwt namelijk gedurende de laatste 50 jaar voor je AOW-leeftijd AOW op voor elk jaar dat je in Nederland hebt gewerkt en/of gewoond.

Pensioen via je werkgever(s)

Naast je AOW-uitkering, ontvang je vanaf de pensioeningangsdatum het pensioen dat je hebt opgebouwd bij AkzoNobel of Nouryon. Maar mogelijk ook het pensioen dat je via eerdere werkgevers hebt opgebouwd /of toekomstige werkgevers gaat opbouwen. Op deze website lees je meer over het pensioen bij Pensioenfonds APF.

Aanvullend pensioen (privé)

Misschien is het pensioen dat je later krijgt, niet voldoende. Je kunt dan zelf extra pensioen regelen. Banken en verzekeraars bieden verschillende mogelijkheden aan om te sparen voor je oude dag. Het kan zinvol zijn om met  een financieel adviseur te bespreken welke mogelijkheid bij jou (en je wensen) past.