Uit dienst

Als je uit dienst gaat bij AkzoNobel of Nouryon, stopt ook jouw pensioenopbouw bij Pensioenfonds APF. Dit gaat automatisch. Het pensioen dat je hebt opgebouwd blijft natuurlijk van jou. Als je uit dienst gaat kan je een aantal keuzes maken. 

Partnerpensioen voor uw partner?

Vanaf 1 januari 2016 heb je partnerpensioen opgebouwd. Ben je uit dienst dan blijft dit opgebouwde partnerpensioen staan voor het geval je overlijdt. Dit is geen volledig partnerpensioen omdat de huidige partnerpensioen regeling pas sinds 2016 geldt. Voor 2016 was je verzekerd voor een partnerpensioen. 
Wil je dat er meer partnerpensioen voor jouw partner is als je na uitdiensttreding overlijdt, dan kan je een deel van het ouderdomspensioen bij uitdientsttreding omzetten in partnerpensioen. Je ouderdomspensioen wordt hierdoor wel lager. 

Wel of geen waardeoverdracht?

Je kunt er voor kiezen om het opgebouwde pensioen mee te nemen naar jouw nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht. Of waardeoverdracht gunstig is, hangt af van de verschillen tussen de pensioenregelingen. Van de pot geld die overgedragen wordt, gaat jouw nieuwe uitvoerder pensioen inkopen in de nieuwe regeling. Als er verschil zit in het type pensioenregeling van Pensioenfonds APF en de nieuwe uitvoerder of als de regeling andere pensioensoorten kent, dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van de pensioen bedragen. Je vraagt waardeoverdracht aan bij de uitvoerder van jouw nieuwe pensioenregeling. 

Pensioen 1-2-3

Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling. In de Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in de pensioenregeling van Pensioenfonds APF. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert. Met de Pensioen1-2-3 van Pensioenfonds APF en je nieuwe werkgever kun je de pensioenregelingen vergelijken.