Overlijden

Als je overlijdt, kunnen je partner en eventuele kinderen recht hebben op het partnerpensioen. Het kan zijn dat je toen je uit dienst ging, hebt gekozen om een deel van jouw ouderdomspensioen in te ruilen voor een partnerpensioen. Als je voor 2001 al in dienst was bij AkzoNobel, heb je sowieso een partnerpensioen opgebouwd. Dat geld ook als je na 1 januari 2016 in dienst was. Pensioenfonds APF neemt contact op met je partner om de uitkering te regelen.