Bijna met pensioen

Als je pensioen ingaat, kun je een aantal keuzes maken. Door ie even te verdiepen in deze keuzes, weet je precies hoe jouw financiële situatie na je pensioneren eruit ziet. 

Keuze 1: Wanneer gaat je pensioen in?

De eerste keuze die je kunt maken is het moment waarop je pensioen ingaat. Je pensioen gaat standaard in als je de AOW-leeftijd bereikt. Maar je kunt je pensioen eerder laten ingaan. Je moet dan zelf contact opnemen met Pensioenfonds APF. Als je een tijdelijk ouderdomspensioen hebt, dan neem het pensioenfonds een half jaar voordat dit pensioen ingaat contact met je op.

Keuze 2: Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Je kunt een deel van jeouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. Zo regel je een uitkering voor je partner als je komt te overlijden. Je ouderdomspensioen wordt dan wel wat lager.

Vanaf 1 januari 2016 heb je ouderdomspensioen én partnerpensioen opgebouwd. Als je overlijdt krijgt je partner een uitkering van Pensioenfonds APF. Dat geld als je tijdens je dienstverband overlijdt, maar ook als je al met pensioen bent of niet meer in dienst bent bij AkzoNobel of Nouryon.

Keuze 3: Eerst hoger, dan een lager pensioen. Of andersom.

Als je met pensioen gaat, kun je kiezen om een tijdje een hoger of juist een lager pensioen te ontvangen. Je kunt hier bijvoorbeeld voor kiezen als je de eerste jaren na je pensioneren verwacht hogere lasten te hebben, omdat je hypotheek bijvoorbeeld nog niet is afgelost. Of je wilt een verre reis gaan maken, waardoor je hogere uitgaven zult hebben. Voorwaarde is dat de laagste uitkering minimaal 75% van de hoogste uitkering is. Daarnaast gaat de laatste uitkering uiterlijk in als je 73 wordt.

Wanneer geef je je keuzes door?

Pensioenfonds APF schrijft je een half jaar voordat je de AOW-leeftijd bereikt aan met de vraag wanneer je met pensioen wilt gaan en wat je voorkeuren zijn. Als je eerder met pensioen wilt dan de AOW-leeftijd is het verstandig om zelf contact op te nemen met het fonds.