Opgebouwd pensioen

Tijdens je dienstverband bij AkzoNobel of Nouryon, heb je pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds APF. Dit pensioen is en blijft natuurlijk van jou. 

De hoogte van je ouderdomspensioen vind je op je UPO

De exacte hoogte van het ouderdomspensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd bij Pensioenfonds APF, vind je op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Je krijgt één keer in de drie jaar een UPO van Pensioenfonds APF. Het bedrag achter 'opgebouwd ouderdomspensioen' is je jaarlijkse bruto pensioen, vanaf je pensioneren tot aan je overlijden. Je krijgt het pensioen overigens gewoon maandelijks uitgekeerd. Je pensioen gaat standaard in als je 68 jaar wordt. Je kunt er voor kiezen om je pensioen eerder te laten in gaan.

Toeslag

We proberen je opgebouwde pensioen ieder jaar te verhogen met een toeslag, zodat de koopkracht op peil blijft. De toeslag is gebaseerd op algemene prijsindex. Het hangt van de financiële situatie van het fonds af of we een toeslag kunnen geven. Ieder jaar beslist het bestuur van Pensioenfonds APF of een toeslag mogelijk is.

Pensioen uit de excedentregeling

Misschien heb je ook pensioen opgebouwd in de excedentregeling. De premie die tijdens jouw dienstverband is ingelegd en de beleggingsrendementen vormen samen je kapitaal. Al ben je niet meer in dienst bij AkzoNobel of Nouryon, je kapitaal groeit nog steeds aan met beleggingsrendementen. Als je met pensioen gaat en je hebt er bij uitdiensttreding niet voor gekozen om je kapitaal om te zetten in pensioen, dan wordt het kapitaal bij pensionering omgezet in een levenslange pensioenuitkering. Vanaf 1 januari 2016 wordt van het pensioenkapitaal dat na die datum is opgebouwd naast ouderdomspensioen ook partnerpensioen aangekocht. De hoogte van dit kapitaal is dus afhankelijk van het beleggingsrendement dat er door de jaren heen wordt behaald. De hoogte van de pensioenuitkering die van het opgebouwde kapitaal wordt aangekocht als je met pensioen gaat, is ook van meerdere factoren afhankelijk. Zo spelen de rentestand en de levensverwachting een belangrijke rol. De hoogte van je pensioen in de excedentregeling staat dus niet van te voren vast.

Partnerpensioen

Als je voor 2001 in dienst was bij AkzoNobel, heb je partnerpensioen opgebouwd. Vanwege een wijziging in de pensioenregeling heb je vanaf 1 januari 2016 ook partnerpensioen opgebouwd. Dit zijn dus aanspraken die voor jouw partner zijn. Deze aanspraken blijven ook bestaan als je uit dienst bent of met pensioen gaat. Als je overlijdt, krijgt je partner dit partnerpensioen. Het kan ook zijn dat je voordat je uit dienst ging een deel van je ouderdomspensioen heeft ingeruild voor een partnerpensioen. 

Pensioen bij jouw nieuwe werkgever

Misschien bouw je via een nieuwe werkgever ook pensioen op. Je kunt ervoor kiezen het pensioen dat je bij Pensioenfonds APF heeft opgebouwd, mee te nemen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. We noemen dit waardeoverdracht. Als je kiest voor waardeoverdracht, krijg je als je met pensioen gaat geen pensioen meer van Pensioenfonds APF.