FAQ

Arbeidsongeschikt

De uitkering van UWV is gebaseerd op een percentage van het salaris en bovendien is het salaris gemaximeerd. Je krijgt dus een terugval in inkomen. Daarom biedt Pensioenfonds APF een arbeidsongeschiktheidspensioen aan. Zo beperk je een inkomensterugval.

Ja, als je tijdens je dienstverband bij AkzoNobel of Nouryon arbeidsongeschikt bent geworden, blijf je pensioen opbouwen. Je partner en kinderen zijn ook verzekerd voor partnerpensioen en wezenpensioen. Je bouwt alleen pensioen op in de middelloonregeling: de beschikbare premieregeling (BP-regeling) is niet (meer) van toepassing.

Beschikbare premieregeling

In principe belegt het pensioenfonds uw kapitaal in de beleggingsportefeuille fonds lifecycle 2018. Als u wilt, kunt u op basis van uw eigen beleggingsprofiel laten beleggen. Als u uit dienst bent bij AkzoNobel of Nouryon en u heeft uw BP kapitaal nog niet om laten zetten in een pensioenaanspraak, dan belegt het fonds standaard in de portefeuille fonds lifecycle 2018. 

De rendementen van de beleggingsfondsen waarin de premies voor de beschikbare premieregeling worden belegd, kunnen anders zijn dan verwacht. Hierdoor kan je pensioen lager of hoger uitvallen. Dat noemen we beleggingsrisico. Rendementen die in het verleden zijn behaald, garanderen niets voor de toekomst.

Voor het aankopen van pensioen met uw kapitaal in de beschikbare premieregeling worden tarieven gebruikt. Het kan voorkomen dat deze aankooptarieven stijgen vanwege hogere kosten of een gestegen levensverwachting. Pensioen aankopen wordt dan in feite duurder. Dat betekent dat je pensioen lager wordt.

Het opgebouwde kapitaal groeit aan door beleggingsopbrengsten. Als je met pensioen gaat, koopt Pensioenfonds APF van het opgebouwde kapitaal, pensioen voor je aan. Als je uit dienst gaat bij AkzoNobel of Nouryon kunt je ervoor kiezen om op dat moment al pensioen aan te kopen van het BP Kapitaal.

Nee, omdat je uit dienst bent bij AkzoNobel of Nouryon is dat niet mogelijk.

Het fonds lifecylce 2018 bestaat uit aandelen, obligaties en liquiditeiten. Over het algemeen is het zo dat mensen die vlak voor hun pensioendatum staan, méér zekerheid willen dan daarvoor. Beleggen in aandelen is in principe risicovoller dan beleggen in obligaties. De fonds lifecycle 2018 is hier op aangepast. Naarmate je ouder wordt, wordt steeds minder in aandelen belegd. 

Scheiden

Nee, dat is niet verplicht. Je kunt zelf een andere afspraak maken met je ex-partner. Dit moet je vastleggen in een echtscheidingsconvenant. De 50/50 verdeling is in de wet standaard geregeld. 

Je vraagt pensioenverdeling aan bij Pensioenfonds APF. Pensioenfonds APF gaat vervolgens je opgebouwde pensioen verdelen. Een deel van je pensioen komt dan toe aan van je ex-partner. Dat betekent dat als je met pensioen gaat, je ex-partner ook recht heeft op een deel van het pensioen. Als je ex-partner ook pensioen heeft opgebouwd, vraagt je ex ook verdeling aan bij de pensioenuitvoerder, waardoor je recht krijgt op een deel van dat pensioen. Dat gaat dan in op het moment dat je ex-partner met pensioen gaat.

Ja, je ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je opbouwde tijdens je huwelijk. Je kunt wel andere afspraken maken. 

Een nieuwe baan

Omdat je dan je pensioenen bij elkaar houdt. Je ontvangt dan niet van meerdere pensioenuitvoerders pensioen. In sommige gevallen is pensioen meenemen financieel ook aantrekkelijk. In andere gevallen is het juist onverstandig om je pensioen mee te nemen. Vraag hiervoor advies bij een financieel adviseur.

Nee, dit is binnen de pensioenregeling van Pensioenfonds APF niet mogelijk.

Waardeoverdracht kan alleen als de dekkingsgraad van allebei de pensioenfondsen minimaal 100% is. Je kunt wel gewoon waardeoverdracht aanvragen. Zodra het mogelijk is, wordt de waardeoverdracht in gang gezet. 

Je krijgt je kleine pensioen in 1 keer als je vóór 1 januari 2018 stopte met werken
Heb je een klein pensioen bij ons? Dan mogen wij dit pensioen in 1 keer betalen als je stopt met werken bij AkzoNobel of AkzoNobel Specialty Chemicals. Je krijgt dan direct 1 pensioenbedrag en geen maandelijks pensioen meer vanaf je 68e. Dit heet afkoop.

Vanaf 1 januari 2018 verandert de wet. Hoe we de afkoop van pensioen dan regelen, lees je hier binnenkort.
 

Je pensioen moet lager zijn dan € 474,11 per jaar
Wij mogen je pensioen in 1 keer betalen als je pensioen lager is dan 474,11 in 2018. Dit is bruto per jaar. Is je pensioen hoger? Dan blijft je pensioen bij ons staan. Je krijgt je pensioen dan vanaf je pensionering elke maand. En zolang je leeft.
 

Je krijgt vanzelf een brief als wij je pensioen afkopen
Je krijgt vanzelf een brief 2 jaar nadat je stopt met werken. Zelf hoeft je dus niets te doen. Natuurlijk mag je zelf ook na 2 jaar contact met ons opnemen. Ga je met pensioen? Of gaat je partner- of wezenpensioen in? Dan krijg je de brief bij de aanvraag van je pensioen.
 

Je financiële situatie verandert door de afkoop van je pensioen

  • Je krijgt later geen maandelijks pensioen van ons. Daardoor is je inkomen straks lager.
  • Je inkomen is hoger in het jaar dat wij je pensioen afkopen. Misschien betaal je daardoor meer belasting. Krijg je nu zorgtoeslag of huurtoeslag? Dan kan die ook veranderen. De overheid kijkt daarvoor namelijk naar je inkomen. U leest meer op svb.nl.

Als je overweegt om je pensioen mee te nemen dan moet je een offerte opvragen. Deze offerte vraag je aan bij je nieuwe pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever vraagt een opgave bij Pensioenfonds APF en brengt vervolgens een offerte uit. Op basis van de offerte besluit je of je je pensioen wel of niet meeneemt. Het kan verstandig zijn om samen met een adviseur de offerte te beoordelen.

Nee, eenmaal opgebouwd pensioen is en blijft van jouw. Je kunt je pensioen laten staan bij Pensioenfonds APF of meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Partnerpensioen

Ja, als je partner recht heeft op partnerpensioen, dan ontvangt je partner het partnerpensioen automatisch. Via je gemeente worden wij namelijk geïnformeerd over je overlijden, zodat wij contact kunnen opnemen met je partner. Dit geldt alleen als je in Nederland woont.

Bekijk je Uniform Pensioenoverzicht. Je ziet bij het kopje 'Bij overlijden' of er een partnerpensioen voor je partner is geregeld. 

Toeslagverlening

Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt jaarlijks of je pensioen verhoogd wordt. Dit besluit is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. Er bestaat geen enkele garantie dat je pensioen in een jaar verhoogd wordt.

Dan is je pensioen in dat jaar niet verhoogd. Als je meerdere jaren geen verhoging krijgt dan neemt de koopkracht van je pensioen af. 

Omdat je pensioen anders niet meestijgt met de prijzen. Je kunt dan later van je pensioen steeds minder kopen.

Werkloos

Nee, dat is niet mogelijk. Er zijn andere mogelijkheden om je ontslagvergoeding te gebruiken voor pensioen.

Nee. Je pensioenopbouw stopt als je werkloos wordt.

Pensioenopbouw

De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog naar 67 jaar van 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden. In 2023 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden.Het is dus afhankelijk van je geboortedatum wanneer je voor het eerst AOW ontvangt. Bereken jouw AOW-leeftijd op de website van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl.

De hoogte van het AOW-pensioen is afhankelijk van je gezinssituatie en of je altijd in Nederland hebt gewoond en gewerkt. 

Met pensioen gaan

In het eerste kwartaal van 2018 ontvang je van ons een brief waarin de hoogte van je pensioen op leeftijd 68 staat.

 

Nee. Wat we doen is het volgende; we gaan je pensioen op leeftijd 67 herberekenen naar een pensioen op leeftijd 68. Doordat we je pensioen op 68 in plaats van 67 gaan uitkeren, valt de uitkering op hoger uit.

 

Ja, dat kan. Je houdt dezelfde mogelijkheden om je pensioen eerder te later ingaan. Je kan je pensioen op je AOW datum laten ingaan maar ook op leeftijd 67. Ook de mogelijkheid om je pensioen voor de AOW datum te laten ingaan blijft bestaan.

 

Ja, je kunt je pensioen in laten gaan voordat je 68 jaar wordt. Je kunt je pensioen op zijn vroegst op 60-jarige leeftijd in laten gaan. Let op, je pensioen wordt hierdoor wel lager: ongeveer 7% voor elk jaar dat je het pensioen eerder in laat gaan. Je moet zes maanden voor het moment waarop je met pensioen wilt gaan contact opnemen met Pensioenfonds APF.

Je ontvangt zes maanden voor je AOW-leeftijd automatisch een bericht van Pensioenfonds APF.

Informatie over mijn pensioen

Ja. Het pensioen dat je door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op je pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in je pensioenoverzicht als je van je nieuwe pensioenuitvoerder een bevestiging hebt gekregen.

Als je scheiding is verwerkt in de administratie, zie je op je pensioenoverzicht het verevende pensioen staan. Het deel van het pensioen dat voor je ex-partner is, is dus al verrekend.

Je ontvangt eens in de drie jaar een pensioenoverzicht van Pensioenfonds APF.