Nieuwe regels over verhogen en verlagen van de pensioenen

Pensioenfonds APF verwacht op 1 januari 2026 over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Om die overstap soepel te laten verlopen, kunnen we tot die tijd gebruik maken van aangepaste wettelijke regels, dat wordt het Transitie-FTK genoemd. FTK staat voor Financieel Toetsingskader, de huidige ‘spelregels’ waar pensioenfondsen op dit moment aan moeten voldoen.

Die wettelijke regels gaan over het verhogen en verlagen van de opgebouwde en ingegane pensioenen tot het moment dat we over gaan naar de nieuwe regels voor pensioen. De bedoeling van de wetgever is om de mogelijkheid te bieden pensioenen vanaf dit jaar te laten meegroeien met de inflatie, ook wanneer er volgens de oude regels onvoldoende buffers zijn. Tegelijkertijd moet er worden gestuurd op voldoende vermogen in het fonds zodat niemand er op 1 januari 2026 op achteruit gaat als we overgaan naar de nieuwe pensioenregeling.

De nieuwe regels hebben voor- en nadelen. Daarom hebben we goed onderzocht wat ze betekenen voor de pensioenen van onze deelnemers en pensioengerechtigden. Het is namelijk niet verplicht gebruik te maken van deze nieuwe, tijdelijke regels.

Overbruggingsplan
Om gebruik te maken van de nieuwe regels moesten we een overbruggingsplan indienen bij De Nederlandsche Bank. In dit plan beschrijven we hoe de financiële situatie van het fonds zich naar verwachting zal ontwikkelen in de periode tot aan de transitie, en wat dit betekent voor de deelnemers.

In het overbruggingsplan is uitgewerkt wanneer we de pensioenen eerder kunnen verhogen de komende anderhalf jaar tot 1 januari 2026, maar ook wanneer we de pensioenen moeten verlagen. In het document met uitgebreidere informatie is hier meer over terug te vinden.

Een ‘evenwichtig’ besluit
Als pensioenfonds mogen we zelf kiezen of we gebruik maken van de nieuwe regels. Een voordeel van die nieuwe regels: we kunnen de pensioenen meer verhogen bij een dekkingsgraad boven de 112%. Maar verhogen kost geld. Er is dan bij de overgang naar het nieuwe stelsel (de transitie op 1 januari 2026) minder geld te verdelen. Dat is een nadeel van de nieuwe regels. Een ander nadeel is dat de kans op verlaging iets groter wordt.

We hebben het besluit om de nieuwe regels te kunnen gebruiken niet zomaar genomen. We hebben eerst onderzocht of dat besluit wel ‘evenwichtig’ is. Ofwel: of we met de belangen van alle deelnemers rekening houden. Nu en in de toekomst. De uitwerking van de nieuwe regels kan namelijk voor deelnemers en leeftijdsgroepen anders zijn. De verschillen vallen bij ons fonds erg mee. Dat komt ook omdat we maar een hele korte periode gebruik verwachten te maken van de nieuwe regels.

Conclusie
Het besluit om gebruik te maken van de nieuwe regels, heeft invloed op je (te verwachten) pensioen. Maar zoals in het document met uitgebreidere informatie is terug te lezen, mag een hogere verhoging verwacht worden in 2024 en 2025 (met ook een kans dat de pensioenen verlaagd moeten worden). Daarom heeft het bestuur besloten dat het verstandig is om de mogelijkheid te hebben om gebruik te maken van de nieuwe regels.