Dekkingsgraad mei 2024

In de afgelopen maand is de (actuele) dekkingsgraad gestegen: van 122,5% naar 124,1%. Het rendement op de beleggingen was positief waardoor het belegd vermogen is gestegen. De rente is in mei gestegen, dat zorgde voor een daling van de voorzieningen. Dit zorgt in totaal voor een stijging van de dekkingsgraad. Met de voorzieningen wordt het geld bedoeld dat het pensioenfonds moet reserveren om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen.

Financiële situatie

De actuele dekkingsgraad per eind mei 2024 is 124,1%
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien. Dat is terug te zien in onderstaande grafiek.

  Dekkingsgraad APF tot en met mei 2024 

De beleidsdekkingsgraad per eind mei 2024 is 120,5%
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook de belangrijkste dekkingsgraad. Beslissingen over verhogingen en verlagingen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, schommelt deze dekkingsgraad minder sterk dan de actuele dekkingsgraad.

  Dekkingsgraad APF tot en met mei 2024